Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH: Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tinh thần phục vụ nhân dân

07/01/2014
 Ngày 07/01/2014, Hội nghị tổng kết công tác chính trị tư tưởng, công tác quần chúng năm 2013 của Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (TTATXH) được tổ chức tại Hà Nội. 

 Năm 2013, Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH và các đơn vị luôn quan tâm, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng, trong đó đặc biệt chú ý quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân (CAND). Các đơn vị trong toàn Tổng cục đã tổ chức tốt phong trào thi đua “65 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái” quốc gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thuộc Tổng cục có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc; thường xuyên nêu cao ý chí tấn công tội phạm, tinh thần, hiệu quả phục vụ nhân dân…

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Anh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH nhấn mạnh trong thời gian tới năm 2014, các đơn vị thuộc Tổng cục cần tiếp tục đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, công tác quần chúng, công tác xây dựng lực lượng.
 
Thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc năm 2014”, các đợt sinh hoạt chính trị quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND về công tác chính trị tư tưởng. Sơ kết đánh giá kết quả về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện chuyên đề, phổ biến tình hình thời sự trong nước và thế giới có liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự nhằm giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao…/.
 
Linh Phạm
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website