Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an phổ biến, quán triệt Nghị định số 91/2013/NĐ-CP và Nghị định số 78/2013/NĐ-CP

19/11/2013
 Ngày 19/11/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 91/2013/NĐ-CP ngày 12/8/2013 của Chính phủ về tố cáo và giải quyết tố cáo trong CAND và Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập đến cán bộ cốt cán làm công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ nội bộ và thanh tra, pháp chế các đơn vị trong Tổng cục.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ Công an đã phổ biến chi tiết những nội dung được quy định trong 2 Nghị định trên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật nhấn mạnh: Hai Nghị định nêu trên là các văn bản pháp luật hết sức quan trọng, cần thiết cho mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân trong đó có CAND. Đây là cơ sở pháp lý nhằm phòng ngừa, phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý chính sách pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và công dân.
 
Các văn bản này đều là cơ sở để lực lượng CAND thực hiện tốt chức năng góp phần quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đồng thời tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đất nước trong mọi tình huống…/.
 

 

Phạm Linh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website