Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật Bộ Công an: Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu

24/12/2013
Ngày 24/12/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (HCKT) Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2013, triển khai công tác năm 2014. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị. 

Năm 2013, Tổng cục HCKT đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an triển khai nhiều chương trình, kế hoạch công tác HCKT theo hướng đầu tư tập trung cho các địa bàn trọng điểm, lực lượng trực tiếp chiến đấu; tăng cường hợp tác về HCKT với các Bộ, ngành, để phát triển tiềm lực hậu cần, khoa học kỹ thuật, công nghệ và môi trường đáp ứng các yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất của lực lượng CAND. Kịp thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai ứng phó với thiên tai, lũ lụt, góp phần tích cực giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tăng cường quản lý Nhà nước, đẩy mạnh thủ tục cải cách hành chính; đảm bảo tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa để thu hút các nguồn lực vào phát triển y tế Công an. Tập trung nghiên cứu, sản xuất và đưa vào sử dụng có hiệu quả các loại phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ chiến đấu...

 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Lào cho đồng chí Trung tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT. 

 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao lý tưởng, đạo đức cách mạng, ý chí chiến đấu, tổ chức kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng lực lượng “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...

Với những thành tích đã đạt được, năm 2013, 1 tập thể thuộc Tổng cục HCKT được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì; 05 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 06 tập thể được tặng cờ Thi đua của Bộ Công an; 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 120 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ...

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Lào cho 02 đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT; Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam" cho 02 cá nhân thuộc Tổng cục.

 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng các đại  biểu dự Hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu biểu dương những kết quả, thành tích Tổng cục HCKT đã đạt được trong năm qua, trong mỗi thành tích, chiến công của lực lượng CAND có phần đóng góp quan trọng, xứng đáng của lực lượng làm công tác HCKT. Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh để tiếp tục hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, trong thời gian tiếp theo, Tổng cục HCKT cần tăng cường tập trung chỉ đạo công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu và XDLL CAND, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp an ninh; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tác phong công tác, cải tiến lề lối làm việc….


* Chiều cùng ngày, Đảng ủy Tổng cục HCKT Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, công tác Kiểm tra, giám sát năm 2013 của Đảng bộ Tổng cục. Trung tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT chủ trì Hội nghị.

Năm 2013, Đảng ủy Tổng cục HCKT đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước; bám sát, triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an, Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục về nhiệm vụ công tác năm 2013.

 

Trung tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen cho các Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu năm 2013. 

 

 

Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng các Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nhiều tập thể, cá nhân được lãnh đạo các cấp khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng cục yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương và của Đảng bộ Tổng cục; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Giữ vững các nguyên tắc của Đảng, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ huy; cải tiến lề lối, phương pháp làm việc; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND. Làm tốt công tác quản lý, đánh giá chất lượng, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về HCKT theo hướng tập trung thống nhất, chuyên sâu. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng./.
 

Lan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website