Tổng cục XDLL CAND: Tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2008 - 2013

23/04/2013
Ngày 22/4/2013 tại Hà Nội, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (XDLL CAND) tổ chức Hội nghị Tổng kết, biểu dương các Điển hình tiên tiến trong phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2008 - 2013 và Sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” trong các đơn vị trực thuộc, các học viện, trường CAND. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

 Thời gian qua, Tổng cục XDLL CAND đã trực tiếp giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức tốt phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, tạo ra những chuyển biến thực sự rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng, đặc biệt là ý thức tổ chức kỷ luật, vì nhân dân phục vụ và sự cố gắng, tận tụy trong công tác, dũng cảm trong chiến đấu, làm nên những thành tích, chiến công to lớn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Trong những thành tích, chiến công của lực lượng Công an có phần đóng góp rất quan trọng, tích cực của Tổng cục XDLL CAND, được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, có 02 đơn vị, 01 cá nhân thuộc Tổng cục được phong tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới; 01 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hàng chục huân, huy chương các loại, hàng trăm đơn vị, cá nhân được tặng cờ, bằng khen của Chính phủ và của Bộ.
 
 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân  điển hình tiên tiến.


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, với vai trò của Tổng cục XDLL CAND  là lực lượng tham mưu trực tiếp cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực lãnh đạo mọi mặt công tác Công an; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh đấu tranh phê bình và tự phê bình, tăng cường đoàn kết thống nhất nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy trình, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng lực lượng Công an. Cần chủ động chuẩn bị nội dung để lãnh đạo Bộ ban hành Chỉ thị mới về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Chú trọng chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền, trọng tâm hướng vào phục vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an theo 6 điều Bác Hồ dạy, gắn kết chặt chẽ với tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới, củng cố, nâng cao chất lượng công tác báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình của lực lượng CAND, phối hợp và huy động sức mạnh của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền về các phong trào thi đua, về các gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, chiến sỹ Công an. Mỗi báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình Công an phải dành riêng chuyên mục về vấn đề này, thông tin kịp thời, chính xác đến nhân dân và cán bộ, chiến sỹ Công an trong việc thực hiện Cuộc vận động và phong trào này.

Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị cần xác định rõ tầm quan trọng của việc duy trì, phát triển phong trào thi đua, thường xuyên quan tâm, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Đưa nội dung học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy là nội dung chính trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể, quần chúng. Tiếp tục xiết chặt trật tự, kỷ cương, kỷ luật. Phấn đấu không đồng chí nào vi phạm pháp luật, giảm thấp nhất vi phạm kỷ luật.

Duy trì thường xuyên các hình thức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến để động viên, khích lệ, tạo động lực cho cán bộ, chiến sỹ tích cực, tự giác thi đua. Thường xuyên sơ kết, kiểm tra rút kinh nghiệm, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu của phong trào.

Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong Tổng cục phải thực sự gương mẫu trong công tác, sinh hoạt, là tấm gương để cán bộ, chiến sỹ, học viên noi theo. Mỗi cán bộ, chiến sỹ, học viên của Tổng cục, trong đó có những tập thể, cá nhân được biểu dương tại Hội nghị hôm nay cần tiếp tục phấn đấu, mỗi ngày làm ít nhất một việc tốt thì nhất định chúng ta sẽ có hàng trăm, hàng nghìn việc tốt trong phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”./.
 

Giang - Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website