Trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước”

15/05/2020
Chiều 15/5/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trọng thể Lễ trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước” cho lãnh đạo hai đơn vị.
Toàn cảnh Lễ trao tặng Kỷ niệm chương.

 

Đại tướng, GS. TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng chủ trì buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ còn có các đồng chí lãnh đạo hai đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Sách chính trị, lý luận và pháp luật có vai trò, vị trí quan trọng, trực tiếp truyền bá, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, giáo dục, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng con người mới, nếp sống mới; đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" tặng đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng biên tập, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

 

Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra đời nhiều ấn phẩm quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, phục vụ triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch... Để tôn vinh, ghi nhận sự quan tâm, phối hợp đó, Đại tướng Tô Lâm quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” đối với đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng biên tập, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Chí Thành nhấn mạnh, nhiều ấn phẩm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an được biên soạn công phu và được triển khai biên tập - xuất bản tại Nhà Xuất bản theo một quy trình khoa học, nghiêm túc, chặt chẽ, trong đó có nhiều ấn phẩm có giá trị của đồng chí Đại tướng, GS. TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Với tầm tư duy sâu sắc về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh, với tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc và sự yêu thương, gắn bó với cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân, những cuốn sách của đồng chí Đại tướng Tô Lâm đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin, sự trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND vào sự lãnh đạo của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hệ thống chính trị là chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đồng chí Phạm Chí Thành trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước" tặng Bộ trưởng Tô Lâm.

 

Với những đóng góp to lớn đó, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật quyết định trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước” cho đồng chí Đại tướng, GS. TS. Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trao tặng một số cuốn sách của Bộ trưởng Tô Lâm.
Các đại biểu dự Lễ trao tặng Kỷ niệm chương.

 

Những cuốn sách của Bộ trưởng Tô Lâm đã được xuất bản:

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân;

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhận diện và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên;

- 50 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới.

Và nhiều cuốn sách khác của Bộ trưởng Tô Lâm được xuất bản rộng rãi trong lực lượng Công an nhân dân, nhận được sự yêu mến, trân trọng của các cán bộ, chiến sỹ và được sự quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu của bạn đọc cả nước.

 

 

Tiến Dũng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website