Trung tướng Phạm Quý Ngọ dự sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị tại tỉnh Thái Bình

08/06/2012
Ngày 08/06/2012, Công an tỉnh Thái Bình đã tham mưu phục vụ Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội Nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới" và triển khai Chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2012- 2015. Đồng chí Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo Hội nghị.  

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an, đại diện Tỉnh ủy, UBND, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Thái Bình.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã ra Nghị quyết số 03-NQ/TU, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình có Chương trình hành động số 04/CTHĐ-UBND. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị- xã hội có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tới 100% các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học…
 

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Trong quá trình thực hiện các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên… về tầm quan trọng và nội dung Chỉ thị 48-CT/TW với nhiều hình thức, biện pháp linh hoạt: Phát 217 phóng sự, tin bài tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; phản ánh gương người tốt việc tốt trong phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm; thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để nhân  dân cảnh giác, phòng ngừa; tổ chức 15 lớp tập huấn kỹ năng truyền thông, hướng dẫn học tập các văn bản pháp luật về phòng chống tội phạm mua bán người cho trên 30.000 lượt cán bộ, hội viên Hội phụ nữ cơ sở, xã, phường, thị trấn…

Cùng với công tác tuyên truyền, tỉnh Thái Bình cũng đẩy mạnh kiện toàn Ban chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; chỉ đạo việc đổi mới xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT” nhằm huy động sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm theo hướng xã hội hóa ngày càng cao. Đặc biệt đã chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng mô hình cơ quan, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn an toàn không có tệ nạn xã hội. Đến nay toàn tỉnh đã có 1.920 mô hình trong đó có 1.474 tổ “Tự quản an ninh, trật tự”, 482 mô hình “Địa bàn không có ma túy".

Qua một năm triển khai thực hiện đã tạo được sự phối hợp đồng bộ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm. Từng bước tạo sự chuyển biến về trật tự an toàn xã hội, giữ vững kỷ cương pháp luật, xây dựng môi trường lành mạnh, sống và làm việc theo pháp luật, tạo khí thế mới và phát huy được nguồn lực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị và địa bàn cơ sở. Đã xuất hiện nhiều tấm gương quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, giáo dục, cảm hóa, cải tạo đối tượng phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư tái hòa nhập cộng đồng. Các lực lượng chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở cũng được củng cố, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đánh trúng nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm; triệt phá được nhiều tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy; các loại tội phạm giảm, số vụ điều tra, khám phá đạt trên 75%, trọng án đạt 100%, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Trung tướng Phạm Quý Ngọ ghi nhận và biểu dương những thành tích nhân dân và cán bộ tỉnh Thái Bình đã đạt được trong 1 năm thực hiện Chỉ thị  48-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Thái Bình phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị. Tập trung công tác giữ gìn an ninh, trật tự, chú trọng đảm bảo tình hình an ninh, trật tự khu vực giáp ranh; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân thực hiện thắng lợi Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị./.
 

Nguyễn Hằng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website