Xây dựng hoàn thiện, ban hành Chỉ thị, Thông tư quy định về công tác bưu chính Công an nhân dân

12/12/2019
Chiều 12/12/2019, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến xây dựng hoàn thiện, ban hành Chỉ thị, Thông tư quy định về công tác bưu chính Công an nhân dân (CAND), đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Công an một số tỉnh, thành phố, các phòng chức năng thuộc Văn phòng…

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên phát biểu tại Hội thảo.

 

Báo cáo Đề dẫn Hội thảo nêu rõ: Qua 09 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA và Thông tư 53/2010/TT-BCA, công tác bưu chính CAND đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật. Xác định rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bưu chính, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản quy định, quy chế, hướng dẫn; củng cố, kiện toàn tổ chức, sắp xếp, bố trí cán bộ, đầu tư các trang thiết bị, vật tư, phương tiện vận chuyển nhằm cụ thể hóa các nội dung quy định của Bộ Công an về công tác bưu chính, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị mình để triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận, chuyển giao công văn, tài liệu đảm bảo nhanh chóng, chính xác, bí mật, an toàn, phục vụ có hiệu quả kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu của lãnh đạo Công an các cấp…

Nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện tốt công tác bưu chính đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chuyển giao công văn, tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo chỉ huy, chiến đấu của Công an các cấp trong tình hình mới, việc nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Chỉ thị và Thông tư mới quy định về công tác bưu chính trong CAND thay thế Chỉ thị số 07 và Thông tư số 53 hiện nay là hết sức cần thiết. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã làm sáng tỏ và thống nhất nhận thức một số vấn đề lý luận, thực tiễn về xây dựng hoàn thiện, ban hành Chỉ thị, Thông tư quy định về công tác bưu chính CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội thảo. 

 

Phát biểu tại Hội thảo, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu; đề nghị Tổ Biên tập soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại Hội thảo, phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực, chủ động báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các nội dung buổi Hội thảo xây dựng hoàn thiện, ban hành Chỉ thị, Thông tư quy định về công tác bưu chính CAND. Đồng thời nhấn mạnh, trước khi có Chỉ thị và Thông tư mới, Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc công tác bưu chính, giao liên trong lực lượng CAND đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra bất cứ sai sót, nhất là trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp…

 

Việt Cường
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website