Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND

03/04/2012
Sáng 02/4/2012, Bộ Công an đã vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và kiểm tra công tác của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (XDLL CAND). Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và lãnh đạo Bộ Công an; Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Học viện, Trường thuộc Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các Ban của Trung ương. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND đã báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Tổng cục từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay. Trong báo cáo nêu rõ, xác định công tác xây dựng Ðảng quyết định chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an, Tổng cục đã tham mưu, đề xuất nhiều biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; lấy công tác tổ chức cán bộ làm khâu đột phá trong xây dựng lực lượng CAND; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ công an, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay, Tổng cục đã tham mưu cho Đảng ủy CATW ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo việc quán triệt, học tập, triển khai sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ CATW. Đến nay, đã hoàn thành việc quán triệt, triển khai nghị quyết cho cán bộ chủ chốt trong toàn lực lượng Công an và là một trong những đảng bộ triển khai nghị quyết sớm nhất trong toàn quốc.

Ðối với nhiệm vụ thời gian tới, Tổng cục tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu về xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; thực hiện nghiêm Nghị quyết TW 4, khóa XI về xây dựng Ðảng ở tất cả các cấp, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt chất lượng, hiệu quả, đồng thời gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy và điều chỉnh biên chế cho công an các địa phương theo hướng tập trung, chuyên sâu, thống nhất, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả và tăng cường công an cho cấp cơ sở, lực lượng trực tiếp chiến đấu, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy trình, quy chế về công tác cán bộ, rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ công an các cấp; đề xuất triển khai về thực hiện nghiêm chủ trương bố trí giám đốc, trưởng công an các huyện không phải là người địa phương...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề mà Tổng Bí thư gợi mở, trên cơ sở đó làm rõ tính đặc thù, những thuận lợi và khó khăn trong công tác xây dựng lực lượng Công an Nhân dân; những tiến triển mới, những nét nổi bật trong công tác xây dựng lực lượng từ sau Đại hội XI đến nay; thực trạng tình hình đạo đức lối sống, công tác giáo dục chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, quan hệ phối hợp giữa Công an với các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; những biện pháp cần tập trung thực hiện nhằm tạo chuyển biến thực sự trong công tác XDLL CAND, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI).

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Đại Quang, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an đã báo cáo với Tổng Bí thư những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới,  khẳng định, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới đất nước, bảo vệ nhân dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Hoàng.

 
Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư nêu rõ, trong năm vừa qua, trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, âm mưu chống phá của thế lực thù địch rất quyết liệt từ nhiều phía, tuy nhiên an ninh chính trị vẫn ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hợp tác quốc tế vẫn được tăng cường. Những kết quả trên là thành tích của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp vô cùng to lớn của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Tổng cục XDLL CAND nói riêng.
 
Chỉ đạo những nhiệm vụ công tác trọng tâm sắp tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh để xây dựng lực lượng Công an là lực lượng nòng cốt, là “thanh kiếm và lá chắn” để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì Tổng cục XDLL CAND - với phạm vi công tác rất rộng, nội dung phong phú và tính chất phức tạp - đóng vai trò then chốt, có vị trí, ý nghĩa vô cùng quan trọng trong các tất cả các lực lượng của Bộ Công an. 

Tổng Bí thư mong muốn cán bộ, chiến sĩ Tổng cục XDLL CAND tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng. Mỗi cán bộ, chiến sỹ trong Tổng cục phải không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để kịp thời tham mưu giúp Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an cụ thể hóa, triển khai thực hiện trong lực lượng CAND; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, phê phán, bác bỏ các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; kiên định lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức... trước những tác động mặt trái của cơ chế thị trường; tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của lực lượng công an nhân dân anh hùng, không bằng lòng với những thành tích đã đạt; làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Tổng cục XDLL CAND cần gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nghiên cứu các biện pháp tổ chức thực hiện khả thi, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, tạo được chuyển biến rõ rệt trong toàn lực lượng Công an.
 
Về các kiến nghị của Tổng cục XDLL CAND như vấn đề tổ chức, chế độ tiền lương, phụ cấp, chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao vào làm việc trong lực lượng Công an, thành lập Học viện Chính trị CAND…, Tổng Bí thư khẳng định đây là những nguyện vọng thiết thực, hợp lý và chính đáng, đồng thời giao các cơ quan hữu quan phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu giải quyết./.
 
 
Kiều Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website