Tổng cục XDLL CAND: Tập huấn chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, xuất bản CAND

12/11/2014
Ngày 10/11/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) Công an nhân dân (CAND) khai mạc Lớp tập huấn chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, xuất bản CAND cho đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên thuộc các đơn vị báo chí, xuất bản CAND khu vực Hà Nội. Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự khai mạc Lớp tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Tổng Biên tập Truyền hình CAND; Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an...

Trong thời gian từ ngày 10/11/2014 đến ngày 19/11/2014, các học viên tham dự Lớp tập huấn sẽ được các báo cáo viên thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội đồng lý luận và phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Tổng cục XDLL CAND; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an... truyền đạt những vấn đề cơ bản và quan trọng đối với công tác thông tin, tuyên truyền báo chí hiện nay. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông, báo chí, xuất bản trong CAND nắm vững và vận dụng tốt những vấn đề trên vào quá trình tác nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản CAND trong tình hình mới...  

Thứ trưởng Bùi Quang Bền phát biểu tại Lớp tập huấn.


Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nêu rõ: Những năm qua, công tác tuyên truyền báo chí, xuất bản CAND đã có sự phát triển lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND. Các cơ quan báo chí, xuất bản trong CAND đã tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của lực lượng CAND; đồng thời động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần hoàn thành thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước. Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhấn mạnh, ngày 07/10/2014, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký, ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCA-X11 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản CAND. Đây là Chỉ thị quan trọng đối với hoạt động báo chí, xuất bản CAND trong thời kỳ mới, mỗi cán bộ làm công tác trong lĩnh vực này cần nắm vững và quán triệt đầy đủ, nghiêm túc những nội dung Chỉ thị của Bộ trưởng trong quá trình hoạt động nghiệp vụ của mình.

Để không ngừng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin báo chí, xuất bản CAND, Thứ trưởng Bùi Quang Bền yêu cầu các cơ quan báo chí, xuất bản CAND phải giữ vững tôn chỉ, mục đích, đảm bảo đúng định hướng chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND. Nội dung tuyên truyền phải bảo đảm tính thời sự, phản ánh kịp thời, sâu sắc và toàn diện tình hình đất nước và hoạt động của lực lượng CAND; qua công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và thực hiện. Báo chí, xuất bản cần phải bám sát cuộc sống và công tác của lực lượng CAND, nhất là lực lượng trực tiếp chiến đấu, Công an cơ sở, vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn, gian khổ, hiểm nguy mà lực lượng CAND đang hàng ngày, hàng giờ thực hiện nhiệm vụ để cho dân hiểu, dân tin, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an nhiều hơn. Cần chú trọng về số lượng và nâng cao chất lượng các bài viết tuyên truyền về truyền thống, phản ánh kịp thời những chiến công, những điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt của CAND và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và kết quả những cuộc vận động lớn trong CAND; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

Toàn cảnh Lớp tập huấn.


Tổng cục XDLL CAND, các cơ quan chủ quản và lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản cần quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, XDLL trong các cơ quan báo chí, xuất bản CAND. Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, xuất bản CAND phải thường xuyên trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao. Báo chí CAND cần tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của Trung ương, các bộ, ngành, địa phương để trao đổi thông tin, đăng tải bài viết, chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ về công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, phục vụ nâng cao chất lượng báo chí, xuất bản CAND...

*Trong ngày đầu tiên, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác truyền thông, báo chí trong thời kỳ mới”./.

Nguyễn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website