Công an Bắc Giang ra mắt 2 mô hình về an ninh trật tự và tái hòa nhập cộng đồng

13/06/2022
Vừa qua, Công an tỉnh Bắc Giang ra mắt mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và mô hình quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tại thị trấn Tân Yên Tử (Sơn Động) và xã Ngọc Vân (Tân Yên) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn.
Ra mắt mô hình tái hòa nhập cộng đồng tại thị trấn Tân Yên Tử (Sơn Động).


Mỗi mô hình tập hợp từ 15 đến 22 thành viên của các tổ chức chính trị, trưởng thôn, bí thư chi bộ hoặc công an viên bán chuyên trách của các thôn, khu phố. 

Việc thành lập những mô hình này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đồng thời nhằm phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận tổ quốc, sự tham gia tích cực của các tổ chức thành viên với vai trò cầu nối để nắm bắt, truyền tải tâm tư, nguyện vọng của những người có quá khứ lầm lỗi đến cơ quan chức năng. 

Mô hình thành lập cũng nhằm giới thiệu việc làm giúp đỡ những người lầm lỗi ổn định cuộc sống, xoá bỏ mặc cảm, tự ti về quá khứ vươn lên làm lại cuộc đời. Định hướng giúp họ chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Thượng tá Thân Ngọc Khoa, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, qua việc thành lập mới mô hình tái hòa nhập cộng đồng, lực lượng công an đánh giá công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương trên địa bàn. Từ đó, sẽ nghiên cứu đề ra giải pháp thiết thực trong việc quản lý, giáo dục, hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Bắc Giang - Tiến Dũng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website