Kết quả 03 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020 trong Công an tỉnh Quảng Ngãi

08/11/2018
Qua 03 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Ban An toàn giao thông tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị tại địa phương, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân nên quá trình thực hiện Cuộc vận động đã tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy mỗi cá nhân, tổ chức nâng cao nhận thức, có hiểu biết đầy đủ, chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa; hình thành các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông tuyến thủy nội địa; đáng chú ý, đã phối hợp tiếp tục duy trì mô hình “Bến khách cảng Sa Kỳ: Văn hóa - Văn minh - An toàn”.

Ngay sau khi thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, với vai trò là Cơ quan Thường trực, hàng năm Công an tỉnh Quảng Ngãi tham mưu Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh ban hành chương trình hành động để các sở, ban, ngành và Ban ATGT các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, triển khai thực hiện nghiêm túc. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan thẩm quyền cấp phép hoạt động cho các bến khách ngang sông của hệ thống giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện nhiều giải pháp khắc phục, xóa bỏ các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tuyến thủy nội địa. Kiến nghị Ban ATGT tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan trang bị dụng cụ cứu sinh cho các phương tiện thủy nội địa đưa đón học sinh, nhân dân qua sông, hồ thủy điện, hồ chứa nước lớn tại các địa phương còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị ký kết đảm bảo TTATGT đường thủy trên địa bàn.

 

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020, gắn với tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP, ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT; Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải.

Tổ chức tập huấn và chỉ đạo quán triệt Nghị định số 132/2015/NĐ-CP, ngày 25/12/2015 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên đường thủy nội địa. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi sơ kết công tác phối hợp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên đường thủy nội địa khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Ngãi.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về TTATGT thủy nội địa và hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” chủ đề “ATGT cho trẻ em” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết” là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, quan trọng đối với cấp ủy, chính quyền và các sở, ngành liên quan thực hiện Cuộc vận động. Qua đó, đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật giao thông đường thủy nội địa; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với tổ chức 135 lượt tuyên truyền pháp luật về TTATGT đường thủy; kỹ năng phòng, chống đuối nước khi có sự cố xảy ra. Xây dựng và đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện hơn 40 tin, bài; tổ chức ký cam kết cho 27 chủ phương tiện đò ngang, đò dọc; phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các cơ quan doanh nghiệp, trường học tại các xã ven biển; phát trên 1.500 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, phổ biến các quy định về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản đến người tham gia giao thông trên đường thủy nội địa.

Diễu hành tuyên truyền văn hóa giao thông với bình yên sông nước tại

Cuộc vận động.

 

Phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng pháp luật giao thông đường thủy nội địa cho 90 người là chủ phương tiện, người lái phương tiện, cán bộ làm công tác quản lý giao thông đường thủy nội địa tại huyện Sơn Tây; phối hợp tổ chức 02 lượt tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động tại huyện Lý Sơn, có trên 600 lượt cán bộ, học sinh và nhân dân tham dự; phối hợp tuyên truyền cấp dụng cụ nổi, hướng dẫn sử dụng áo phao đảm bảo an toàn cho học sinh Trường Tiểu học Bình Dương (xã Bình Dương, huyện Bình Sơn).

Chỉ đạo Công an huyện, thành phố phối hợp với Ban ATGT huyện, chính quyền địa phương tổ chức rà soát đề xuất các giải pháp phòng, chống lụt, bão và lắp đặt các biển báo nguy hiểm tại bến đò ngang, hồ, đập chứa nước, công trình vượt sông, tránh thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an tỉnh; tăng cường tuyên truyền Cuộc vận động, lồng ghép với các phong trào khác do cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Chương trình “Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em”, kết hợp việc thực hiện Cuộc vận động với tăng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa, chú trọng kiểm tra, xử lý người tham gia giao thông đường thủy nội địa vi phạm pháp luật, nhất là những hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông thủy nội địa.

 

Văn Tiến
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website