Trưởng Công an xã Tân An tận tụy với công việc

09/02/2018
Là một cán bộ trẻ đang công tác tại Đội nghiệp vụ Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh được phân công về làm Trưởng Công an xã Tân An, thời gian đầu Thượng úy Nguyễn Tấn Trong rất lo lắng, gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần tận tụy, tâm huyết với công việc, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tháng 10/2016, Thượng úy Nguyễn Tấn Trong được Ban lãnh đạo Công an huyện Càng Long đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh quyết định bố trí làm Trưởng Công an xã Tân An. Khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, đồng chí rất lo lắng, bởi vì tuổi đời còn trẻ, từ trước đến nay chưa kinh qua nhiều nhiệm vụ công tác, trong khi đó Tân An là xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), do đó việc hoàn thành nhiệm vụ của Trưởng Công an xã là hết sức khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần tận tụy, tâm huyết với công việc, đồng chí đã vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để đảm đương và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Tấn Trong luôn nghiên cứu văn bản và ra sức học tập ở đồng chí, đồng đội, nhất là các thủ tục thường xuyên giải quyết cho nhân dân. Tiêu chí tiên quyết trong thực hiện nhiệm vụ của đồng chí là làm thế nào để phục vụ tốt nhất cho nhân dân. Các thủ tục hành chính có liên quan đến người dân đều được đồng chí chỉ đạo giải quyết đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định, được người dân tin tưởng.

Trong công tác đảm bảo ANTT, năm qua, với vai trò là Trưởng Công an xã Tân An, Thượng úy Nguyễn Tấn Trong đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân An chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Một trong những mặt công tác quan trọng được đồng chí xác định chính là công tác tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong năm qua, đồng chí đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức 30 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động các phong trào giữ gìn ANTT, có gần 2.000 lượt người dự. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Nổi bật là hiện nay trên địa bàn xã có 08 Câu lạc bộ tự quản về ANTT, Thượng úy Nguyễn Tấn Trong thường xuyên quan tâm, củng cố, trao đổi, cung cấp kịp thời những quy định mới của pháp luật về công tác đảm bảo ANTT, cũng như tình hình, thủ đoạn của các loại tội phạm để Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân, từ đó, các Câu lạc bộ hoạt động ngày một hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo ANTT ở địa phương. Qua thực hiện các phong trào, người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an xã 50 nguồn tin, giúp lực lượng Công an triệt phá 07 tụ điểm tệ nạn xã hội, kịp thời xử lý hàng chục vụ việc về ANTT.

Thượng úy Nguyễn Tấn Trong.


Thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Tăng cường quản lý, giáo dục, cảm hóa, phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2016 – 2020”, qua rà soát, trên địa bàn xã có 46 đối tượng trong diện quản lý, giáo dục. Thượng úy Nguyễn Tấn Trong đã tham mưu Ban chỉ đạo xã tiến hành bàn giao các đối tượng này cho các đoàn thể quản lý. Quá trình quản lý đối tượng, đồng chí luôn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ để giáo dục đối tượng có hiệu quả, sớm tiến bộ. Qua công tác này, đến nay đã có 12 thanh, thiếu niên tiến bộ được loại ra khỏi diện. Các biện pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cũng được đồng chí quan tâm, trong năm qua đã khảo sát, nắm bắt nguyện vọng và đề xuất Câu lạc bộ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng của xã hỗ trợ vốn cho 02 người chấp hành xong án phạt tù với số tiền 11 triệu đồng, giúp họ có điều kiện làm ăn, vươn lên trong cuộc sống, không tái phạm tội.

Xác định các Tổ tự quản có vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT ở địa phương, năm qua, Thượng úy Nguyễn Tấn Trong đã tham mưu Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Ban nhân dân các ấp củng cố lại các Tổ tự quản hoạt động kém hiệu quả. Qua đó, các Tổ tự quản từng bước đi vào hoạt động nề nếp, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo ANTT ở địa phương, qua phân loại cuối năm 2017 có 81 tổ hoạt động khá, 19 tổ hoạt động trung bình, không có yếu kém.

Với những kết quả đạt được trong năm 2017, Thượng úy Nguyễn Tấn Trong được Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân An tặng 02 Giấy khen, qua tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017, đồng chí được Hội đồng thi đua, khen thưởng Công an tỉnh xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.


Hồng Dương
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website