Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

02/07/2019
Ngày 22/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Theo đó, kể từ ngày 10/3/2019, Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định của pháp luật.

Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; kinh phí thành lập Quỹ được hỗ trợ từ ngân sách trung ương và được bổ sung bằng tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm.

Trong cuộc đấu tranh đầy cam go, quyết liệt với các loại tội phạm, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an và các cá nhân tiêu biểu đã phải mang thương tật suốt đời, thậm chí đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Vì vậy Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương được sử dụng để chi thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, tập thể, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp thiệt hại, đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản.

Để tăng cường các nguồn lực phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, động viên khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, Bộ Công an kính báo đến các cơ quan, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương. Các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng đóng góp, tài trợ, viện trợ cho Quỹ, đề nghị liên hệ Cơ quan theo dõi, quản lý (Văn phòng Bộ Công an), số 44 phố Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; số tài khoản: 3713.1.9052483 tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, mã QHNS: 9052483; điện thoại liên hệ: (+84) 0692341256; Fax: (+84) 0692341091; Email: quypctptw2019@gmail.com.

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website