Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

02/07/2019
Ngày 22/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Theo đó, kể từ ngày 10/3/2019, Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định của pháp luật.

Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; kinh phí thành lập Quỹ được hỗ trợ từ ngân sách trung ương và được bổ sung bằng tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm.

Trong cuộc đấu tranh đầy cam go, quyết liệt với các loại tội phạm, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an và các cá nhân tiêu biểu đã phải mang thương tật suốt đời, thậm chí đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Vì vậy Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương được sử dụng để chi thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, tập thể, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp thiệt hại, đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản.

Để tăng cường các nguồn lực phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, động viên khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, Bộ Công an trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng đóng góp, tài trợ, viện trợ cho Quỹ, đề nghị liên hệ Cơ quan theo dõi, quản lý (Văn phòng Bộ Công an), điện thoại liên hệ: (+84) 0692341256; Fax: (+84) 0692341091; Email: quypctptw2019@gmail.com.

Thông tin tài khoản tiếp nhận tiền của Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương:

-Tên tài khoản: Văn phòng Bộ Công an;

- Số tài khoản: 3761.0.9052483.91020 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội;

- Mã QHNS: 9052483;


Sau khi chuyển tiền, đề nghị quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi văn bản thông báo về Văn phòng Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của các đồng chí ./.

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website