Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an và Hội Luật gia Việt Nam

05/09/2012
Sáng 5/9/2012 tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) Bộ Công an và Hội Luật gia Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận về việc phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, hỗ trợ cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.  

Đồng chí Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Phạm Quốc Anh Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đồng chủ trì Lễ ký; cùng dự còn có đồng chí Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, cùng đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an và các thành viên Hội Luật gia Việt Nam có liên quan...

 

Các đại biểu tại lễ ký Thỏa thuận hợp tác.

 

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục VIII và Hội Luật gia Việt Nam cùng thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phổ biến giáo dục, tư vấn pháp luật, hỗ trợ cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù cư trú tại các địa phương. Thỏa thuận nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật, khả năng tự giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các đối tượng nhằm giúp đỡ họ có điều kiện, khả năng tốt hơn để tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Tạo cơ chế phối hợp thường xuyên, lâu dài bền vững giữa hai bên; tăng cường phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ các Trung tâm tư vấn pháp luật thuôc Hội Luật gia Việt Nam, Công an các đơn vị, địa phương thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật cho các đối tượng. Từ đó phát huy chức năng của mỗi bên và huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, hỗ trợ các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.

 Thay mặt 2 đơn vị, đồng chí Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và ông Phạm Quốc Anh Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã ký kết bản Thỏa thuận.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương cảm ơn Hội Luật gia Việt Nam đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng của Bộ Công an để tiến hành phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật miễn phí cho hàng ngàn phạm nhân tại một số trại giam và trại tam giam. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc hợp tác giữa hai bên phải được tiến hành chủ động, tích cực trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên và theo các quy định của pháp luật. Định kỳ hàng năm hai bên tổ chức họp sơ kết để đánh giá việc thực hiện các nội dung trong Thỏa thuận và thống nhất phương hướng, kế hoạch hoạt động tiếp theo. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa, giúp những người chấp hành xong án phạt tù có thêm kiến thức về cuộc sống và pháp luật, có thêm nghị lực, niềm tin để rèn luyện phấn đấu trở thành công dân tốt, hòa nhập cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ./.
 

Tuấn Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website