Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường quản lý Nhà nước đối với nhà chung cư

09/10/2018
Ngày 09/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Nội dung Chỉ thị nêu rõ:

Trong thời gian vừa qua, các địa phương đã chủ động triển khai công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc quản lý, sử dụng nhà chung cư từng bước đi vào nề nếp; góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; cải thiện điều kiện ở và xây dựng nếp sống văn minh cho cư dân tại các đô thị. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, bất cập chính như: Công tác quản lý chưa được thực hiện nghiêm túc; tình trạng tranh chấp, khiếu nại liên quan đến tổ chức hội nghị nhà chung cư; thành lập và quyết định công nhận Ban Quản trị nhà chung cư; lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; xác định diện tích sở hữu chung - riêng; quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, kinh phí quản lý vận hành; bàn giao nhà ở khi chưa được nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo quy định, công tác PCCC còn nhiều bất cập, nguy cơ cháy nổ cao... làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự của địa phương và tạo dư luận không tốt trong cư dân.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư và khắc phục kịp thời các hạn chế, bất cập, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đối với một số Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó giao Bộ Công an:

- Phối hợp với các địa phương tăng cường phổ biến tuyên truyền các quy định của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; các biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn PCCC tại các chung cư;

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao chất lượng thẩm định dự án, thực hiện công tác nghiệm thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về PCCC cũng như việc thực hiện thẩm định, nghiệm thu về PCCC; bảo đảm thanh tra, kiểm tra đủ số lần, số lượt theo đúng quy định của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư; đôn đốc cơ sở bảo đảm các điều kiện về an toàn PCCC, tổ chức, duy trì lực lượng, phương tiện PCCC tại chỗ; xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức điều tra, khởi tố, truy cứu trách nhiệm đối với các chủ thể có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử  dụng, vận hành nhà chung cư, đặc biệt là hành vi chiếm dụng, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư trái quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ; tổ chức tập huấn, diễn tập nghiệp vụ PCCC cho cư dân; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, đặc biệt là các chung cư cao tầng có đông dân cư sinh sống, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm;

- Công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an danh mục các dự án nhà chung cư không đảm bảo các quy định về PCCC, không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Toàn văn Chỉ thị xem tại file đính kèm.

File đính kèm
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website