Tiếp tục phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Công an nhân dân

11/06/2019
Ngày 11/6/2019, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm công tác xây dựng điển hình tiên tiến và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2016-2019.
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho 08 cá nhân.
 
Qua 3 năm triển khai việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam về đẩy mạnh công tác phát hiện bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, cấp ủy đảng và thủ trưởng đơn vị các cấp trong Công an tỉnh Hà Nam đã luôn quán triệt, xác định đây là một trong những nội dung công tác trọng tâm, giải pháp quan trọng để xây dựng lực lựng Công an trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn; lấy kết quả việc bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong những tiêu chí để đánh giá, nhận xét, phân loại thi đua hằng năm. Từ đó, đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an, nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng và nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. 
 
Qua 3 năm, đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân điển hình, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh, phòng chống tội phạm; nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các mặt công tác Công an. Từ đó, đã góp phần giúp lực lượng Công an tỉnh Hà Nam giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án luôn đạt trên 80%...
 
Với những thành tích đạt được, trong 3 năm qua, đã có hơn 500 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Công an tỉnh Hà Nam được các cấp khen thưởng; Công an tỉnh Hà Nam liên tục được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”… 
 
Nhân dịp này, 48 tập thể, cá nhân được Công an tỉnh Hà Nam biểu dương và 20 gương mặt thanh niên, phụ nữ tiêu biểu năm 2018 trong Công an tỉnh được vinh danh tại Hội nghị.
Lan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website