Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo chuyên đề

07/07/2022

Trong khuôn khổ các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 55 năm Ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam - Campuchia và kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Mai Chí Thọ, sáng 07/72022, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề: “Quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia”; “Đại tướng Mai Chí Thọ với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và lực lượng Công an nhân dân”.

Nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

31/05/2022

Ngày 31/5/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo các chuyên đề: (1) Giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; (2) Đồng chí Phạm Hùng với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và lực lượng Công an nhân dân.

Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website