Thứ trưởng Lê Quốc Hùng dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại tỉnh Thái Bình

11/08/2022
Ngày 11/8/2022, tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Bình tổ chức “điểm” “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Dự, chỉ đạo có các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình; đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh; Thượng tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh...
 
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải.

 

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát, toàn diện của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân  tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Thái Bình nói chung, huyện Tiền Hải và xã An Ninh nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng; phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong việc xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được đổi mới phù hợp với điều kiện tiếp cận thông tin trong tình hình hiện nay. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được gắn với các cuộc vận động phong trào thi đua khác của địa phương, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Bình, huyện Tiền Hải và xã An Ninh; đồng thời yêu cầu lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, sáng tạo, tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học chăm lo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được duy trì hàng năm, hướng về cơ sở để thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phải gắn với các phong trào thi đua khác của từng đơn vị, địa phương. Công tác tuyên truyền phải đổi mới nội dung, hình thức, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức cảnh giác cách mạng, đẩy mạnh công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền nhằm phát huy được đông đảo nhân dân tham gia vào phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên quan tâm sơ kết, tổng kết, đánh giá các phong trào hay, các mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phát huy, nhân rộng; đồng thời rà soát thanh loại những mô hình kém hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.


Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc của huyện Tiền Hải; trao quà tặng các mô hình tự quản của xã An Ninh, huyện Tiền Hải.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng để chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thời gian tới để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Lại Văn Hoàn yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào nhằm phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào; tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo thiết thực, hiệu quả thực sự là Ngày hội của nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ đó tự giác thực hiện; nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các hoạt động, nhiệm vụ chính trị của địa phương; chú trọng xây dựng các mô hình, cá nhân điển hình, nòng cốt tại cơ sở; phát huy vai trò của các bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, người có uy tín, lựa chọn người có năng lực phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cơ sở để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Bình đạt thành tích cao hơn, vững chắc hơn và góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo thăm quan mô hình "Camera giám sát an ninh, trật tự" tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.


Tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Bằng khen, quà tặng của Bộ Công an và Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Lại Văn Hoàn trao Bằng khen của Chủ tịch Thái Bình tỉnh Thái Bình và Thượng tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao Giấy khen tặng 09 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...

Cũng trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu đã thăm quan 04 mô hình mới ra mắt tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, gồm 02 mô hình “Tôn giáo đoàn kết bảo đảm an ninh, trật tự “, 01 mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” và 01 mô hình câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”.

Bình Vân - Việt Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website