Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tham gia Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

22/04/2022
Lượt xem: 1292
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 điều chỉnh một số thành viên tham gia Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT) tại Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT.

Cụ thể:

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an làm Ủy viên Ban Chỉ đạo thay đồng chí Nguyễn Văn Sơn.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến.

 

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Ủy viên Ban Chỉ đạo thay đồng chí Đặng Hoàng An.

Đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Ủy viên Ban Chỉ đạo thay đồng chí Phan Tâm.

Đồng chí Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Ủy viên Ban Chỉ đạo thay đồng chí Tô Anh Dũng.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm Ủy viên Ban Chỉ đạo thay đồng chí Nguyễn Thị Hòa.

Đồng chí Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm Ủy viên Ban Chỉ đạo thay đồng chí Nguyễn Hải Anh.

Đồng chí Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng làm Ủy viên Ban Chỉ đạo thay đồng chí Lê Quang Đạo.

*Ngày 14/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1527/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nước. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu riêng để thực hiện các nhiệm vụ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong công tác PCTT; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về PCTT.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành về PCTT; thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ban Chỉ đạo được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 7/7/2021 của Chính phủ và nhiệm vụ khác theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

 

 

Chí Kiên- Hoàng Thanh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website