Thượng tướng Lương Tam Quang chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác cảnh vệ năm 2022.

10/01/2022
Lượt xem: 2314
Hội nghị triển khai công tác cảnh vệ năm 2022 được tổ chức ngày 10/01/2022, tại Hà Nội nhằm đánh giá tổng kết công tác cảnh vệ năm 2021, triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2021, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã nỗ lực bám sát yêu cầu, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, khắc phục khó khăn, thách thức của dịch bệnh Covid-19, giữ vững đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, dựa vào nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 128 sự kiện quan trọng, nhất là Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các kỳ họp Trung ương, Quốc hội và các khu vực, mục tiêu chính trị trọng yếu; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động hoàn thiện cơ sở pháp lý, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hoàn thiện lý luận về công tác cảnh vệ...

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế và Phòng Tổ chức cán bộ; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khẩn trương rà soát, cụ thể hóa, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các quan điểm, chủ trương mới về bảo vệ an ninh quốc gia trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77. Xây dựng kế hoạch với lộ trình, bước đi cụ thể thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị, xây dựng lực lượng cảnh vệ thực sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 02 tập thể.

 

Thứ trưởng Lương Tam Quang lưu ý, nhiệm vụ của lực lượng cảnh vệ không có điều kiện để rút kinh nghiệm, do vậy cần hết sức chủ động, chặt chẽ, kỹ lưỡng trong mọi mặt công tác. Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác cảnh vệ theo hướng chủ động, sâu sắc, toàn diện; chủ động bổ sung, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa mọi khả năng, tình huống có thể dẫn đến mất an ninh, trật tự, không để xảy ra bất cứ sơ xuất nào, dù là nhỏ nhất.

Tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác cảnh vệ; chú ý phát huy hiệu quả hợp tác quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thực hiện công tác cảnh vệ. Quá trình đầu tư các dự án cần đặc biệt coi trọng, lựa chọn đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ mang tính tổng thể, lâu dài, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Cảnh vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, trung thành, trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thông về nghiệp vụ, có khả năng tác chiến cao, chuyên nghiệp, tận tâm, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân.
Trần Xuân
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website