Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

07/08/2020
Ngày 06/8/2020, Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại Đại hội.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cao Văn Trọng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre...

Với phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tổ chức nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị; biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.  Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục quán triệt sâu sắc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng lực lượng. Đồng thời, coi trọng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên phải xác định dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên định vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ đã chọn. Mọi suy nghĩ và hành động phải đều xuất phát từ lợi ích chung của Tổ quốc và nhân dân.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Đại hội.

 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong công tác cán bộ và tổ chức cán bộ phải được thường xuyên coi trọng, xác định là “then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng”. Cần phải coi trọng ngay từ các khâu tuyển dụng, biên chế, quy hoạch đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một cách dân chủ, đúng quy trình, quy định.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, chuyên sâu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng Công an tỉnh theo hướng vững mạnh, xây dựng Công an cấp huyện, thành phố, thị xã theo hướng toàn diện, xây dựng Công an các xã, phường, thị trấn theo hướng bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng lấy dân làm gốc. Trong công tác kiểm tra, giám sát phải được coi là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo phải đi đôi với kiểm tra, giám sát. Đối với công tác dân vận trong Công an nhân dân phải gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của công tác công an...
 

Các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Trung Hiếu
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website