Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật đảm bảo trật tự, an toàn xã hội

04/04/2012
Sáng 4/4/2012, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Tham dự buổi Lễ có Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Hồ Xuân Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các bộ, ban, ngành liên quan; các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập.

Phát biểu tại Lễ công bố, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm và trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) diễn biến rất phức tạp cả về quy mô, phương thức, thủ đoạn, tính chất và thành phần đối tượng phạm tội. Sự xuất hiện của nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội tác động không nhỏ đến môi trường phát triển lành mạnh, bền vững của đất nước. Đứng trước tình hình trên, công tác đảm bảo TTATXH đặt ra nhiều vấn đề hết sức quan trọng, trong khi đó hệ thống văn bản pháp luật quy định về công tác đảm bảo TTATXH hiện đang trong quá trình hoàn thiện nên còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, các quy phạm pháp luật còn tản mạn trong nhiều văn bản khác nhau hoặc không theo kịp với thực tế, còn nhiều sơ hở, thiếu sót… Nhiều vấn đề quan trọng mới chỉ được quy định bằng văn bản dưới luật, làm hạn chế hiệu lực và hiệu quả công tác đảm bảo TTATXH.
 

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và các đại biểu tham dự buổi Lễ. Ảnh: H.Giang


Từ tình hình trên, để điều chỉnh những vấn đề chung về quản lý Nhà nước trong công tác đảm bảo TTATXH, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho các cơ quan thực thi pháp luật nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng và thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội, đảm bảo quyền tự do, dân chủ, tính mạng, sức khỏe của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của các tổ chức và công dân thì việc xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là một yêu cầu khách quan và mang tính cần thiết và khi Luật được xây dựng, ban hành sẽ là văn bản cao nhất quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, công dân trong việc bảo đảm TTATXH; khắc phục những tồn tại, bất cập của công tác này trong thời gian qua, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo đảm TTATXH.

Thực hiện Nghị quyết số 07 và Nghị quyết số 20 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII và theo sự phân công của Chính phủ, Bộ Công an được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan liên quan soạn thảo dự án Luật bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Xác định trách nhiệm của cơ quan chủ trì, Bộ Công an mong muốn các bộ, ban, ngành liên quan quan tâm, cho ý kiến, phối hợp chặt chẽ để dự án Luật nêu trên đạt chất lượng tốt nhất…

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã công bố Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án Luật. Theo đó, Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an được phân công là Trưởng ban soạn thảo. Tổ biên tập trình bày dự thảo Kế hoạch xây dựng dự án Luật và phân công trách nhiệm các thành viên. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm định hướng xây dựng dự án Luật./.
 

H. Giang
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website