Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về phòng, chống mua bán người

11/05/2012
Để triển khai thi hành Luật phòng, chống mua bán người trong Công an nhân dân (CAND), ngày 11/5/2012, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Phòng, chống mua bán người (PCMBN) cho các đơn vị, địa phương thông qua cầu truyền hình trực tuyến tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị.

Luật PCMBN được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012. Luật đã thể chế hóa chủ trương của Đảng về hoàn thiện pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm, PCMBN; tạo cơ sở pháp lý cho việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia đấu tranh PCMBN và hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân bị mua bán, đáp ứng yêu cầu đấu tranh PCMBN hiện nay cũng như những năm tiếp theo. Để triển khai thi hành Luật PCMBN, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định, ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCMBN. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật PCMBN trong CAND.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ yêu cầu, sau Hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương cần triển khai thi hành có hiệu quả các quy định của Luật PCMBN; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức tập huấn cho các lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh PCMBN và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến công tác PCMBN, xác định nạn nhân, bảo vệ an toàn cho nạn nhân và người thân thích của họ. Lực lượng Công an các cấp cần rà soát, bố trí đủ đội ngũ cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm mua bán người; bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ và các điều kiện cần thiết khác. Bên cạnh đó, chú trọng đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế về PCMBN, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về PCMBN và các hành vi vi phạm pháp luật về PCMBN trong thời gian tới.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật PCMBN cho cán bộ lãnh đạo và cốt cán ở cơ quan Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành tốt đẹp. Hội nghị đã nghe các báo cáo viên giới thiệu chuyên đề những nội dung cơ bản của Luật PCMBN, tình hình thực tiễn công tác đấu tranh PCMBN và các hành vi liên quan đến mua bán người của lực lượng Công an thời gian qua và những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai thi hành Luật phòng, chống mua bán người thời gian tới…
 

Mai Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website