Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân

03/10/2012
Ngày 01/10/2012, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Tổng cục An ninh II chủ trì tổ chức tập huấn. Thành phần tham gia tập huấn gồm đại diện lãnh đạo cấp phòng, cán bộ làm công tác bảo mật của các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ, các Học viện, Trường Công an nhân dân, Sở Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ; Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra. 

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước


Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Văn Thành- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II nêu rõ mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam đang mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tình hình xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường chống phá ta về mọi mặt rất quyết liệt với nhiều phương tiện, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn. Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng trong thời gian qua còn nhiều khó khăn, sơ hở. Vì vậy, tập huấn để nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và thực hiện nghiêm các giải pháp bảo vệ bí mật Nhà nước là rất cần thiết.

Tiếp đó trong 02 ngày, các học viên lớp tập huấn đã được trang bị những kiến thức rất cơ bản về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, tình hình lộ lọt bí mật Nhà nước và các giải pháp bảo vệ bí mật Nhà nước. Lớp học cũng tiến hành trao đổi, thảo luận làm rõ thêm nhiều vấn đề, thống nhất nhận thức, góp phần tháo gỡ những vướng mắc hiện nay trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại các đơn vị, địa phương.

Phát biểu tổng kết lớp tập huấn, Thiếu tướng Trần Văn Thành đánh giá cao kết quả học tập và tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên; đồng chí mong muốn sau khi học tập các học viên sẽ tham mưu cho lãnh đạo để tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước tập huấn cho cán bộ, nhân viên về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác này ở đơn vị, địa phương. Làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước sẽ góp phần có hiệu quả vào đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh quốc gia./.
 

Nguyễn Tiến
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website