Hội thảo Xây dựng đề án thực trạng, giải pháp chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của lực lượng Công an nhân dân

11/01/2013
Ngày 10/1/2013, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo Xây dựng đề án “Thực trạng và giải pháp chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của lực lượng Công an nhân dân”. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị chức năng Bộ Công an.  

 Báo cáo đề dẫn trình bày tại Hội thảo nêu rõ trong những năm qua, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới; hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp của lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; góp phần tích cực vào việc chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm. Công tác phòng, chống tiêu cực nói chung; phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp của lực lượng CAND nói riêng được quan tâm, chú trọng. Lực lượng CAND đã phối hợp với các ngành chức năng cải tiến, đổi mới, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước…

 

Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự Hội thảo.
 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ: Đảng uỷ Công an Trung ương được Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương (CCTPTW) giao nghiên cứu Đề án “Thực trạng và giải pháp chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của lực lượng CAND”. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong tổng thể chiến lược cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Chỉ đạo CCTPTW. Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an xác định đây là công việc trọng tâm, cấp bách cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nên ngay từ giai đoạn triển khai đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng của đề án. Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Hội thảo đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp; tổ chức phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Trong thời gian tiếp theo, Thường trực Tổ biên tập đề án cần nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu và tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an hoàn chỉnh đề án để trình Ban Chỉ đạo CCTPTW đúng thời gian quy định...

 Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp các ý kiến vào dự thảo đề án; đề ra các giải pháp xây dựng, hoàn thiện các hoạt động trong lĩnh vực tư pháp, bổ trợ tư pháp; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực tư pháp…/.
 

Khánh Hà
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website