Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác hồ sơ nghiệp vụ

11/07/2019
Chiều 11/7/2019, tại Hà Nội, Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an các đơn vị, địa phương.
 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.


6 tháng đầu năm 2019, Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã tham mưu cho Bộ có kế hoạch xây dựng Thông tư quy định công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ Công an nhân dân; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ gắn với các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra, xử lý tội phạm của lực lượng An ninh, Cảnh sát tại các đơn vị, địa phương; tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, đăng ký, quản lý, lưu trữ các loại hồ sơ nghiệp vụ đúng quy định; tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ kịp thời, hiệu quả các mặt công tác chỉ huy, chỉ đạo của các cấp Công an, yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và công dân theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Cục Hồ sơ nghiệp vụ phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, trước mắt là phải thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Công an vừa qua. Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 01 ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm các thủ tục hành chính gây phiền hà trong công tác tiếp nhận, xử lý, khai thác, cung cấp thông tin, đăng ký hồ sơ, bảo đảm 03 giảm (thời gian, chi phi, giấy tờ). Tập trung tham mưu hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác hồ sơ nghiệp vụ bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ, tạo hành lang pháp lý thực hiện thống nhất trong cả nước.
 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.


Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác hồ sơ nghiệp vụ, trong đó chú ý nghiên cứu, tiếp thu, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, đảm bảo phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

 

Tùng Lâm
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website