Bộ Công an đóng vai trò quan trọng trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

11/07/2019
Ngày 11/7/2019, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Quỹ Dân số của Liên Hợp Quốc và các đơn vị tham gia cuộc Tổng điều tra lần thứ 5 kể từ khi thành lập nước tới nay...

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Bộ Công an được giao 02 nhiệm vụ, gồm: Tổ chức điều tra số nhân khẩu trong phạm vi quản lý của Bộ và lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra trên phạm vi cả nước. 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đáp ứng yêu cầu về chất lượng Bộ Công an thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành phương án Tổng điều tra dân số trong Công an nhân dân; Kế hoạch của Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương về bảo vệ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị.

 

Tổ chức Hội nghị triển khai và Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số trong Công an nhân dân (trong đó tại khu vực phía Bắc đã tập huấn cho gần 500 cán bộ thuộc 30 tỉnh, 50 đơn vị trực thuộc Bộ, 11 trường Công an nhân dân. Tại khu vực phía Nam đã tập huấn cho gần 300 cán bộ thuộc 33 tỉnh, 02 bệnh viện, 08 trường Công an nhân dân).

Bộ Công an cũng thiết kế, hoàn thiện 02 loại Mẫu phiếu điều tra riêng (Mẫu phiếu điều tra cho cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân và Mẫu phiếu điều tra cho phạm nhân, trại viên). Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn Công an các địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình thu thập thông tin tại các đơn vị trực thuộc nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và thời gian đề ra. Hoàn thành việc kiểm tra, ghi mã, nhập phiếu theo quy định. Quá trình thu thập thông tin, Ban Chỉ đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Văn phòng giúp việc phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương, Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Trung tâm tin học thống kê khu vực I thuộc Tổng cục Thống kê để tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ và giải quyết kịp thời vướng mắc. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc Tổng điều tra là một trong những nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương quan tâm và Bộ Công an xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Công an các đơn vị, địa phương đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc Tổng điều tra. Đồng thời, lực lượng Công an tại cơ sở, nhất là lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã về an ninh, trật tự, Công an xã đã tích cực phối hợp với lực lượng Điều tra viên cấp xã trong việc vẽ sơ đồ địa bàn, lập bảng kê hộ, đảm bảo an toàn cho Điều tra viên khi tiến hành thu thập thông tin tại các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, vùng sâu, vùng xa… 

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị.

 

Trong quá trình thực hiện Tổng điều tra đã xuất hiện một số vụ việc gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, cố tình gây cản trở, không hợp tác, tuyên truyền trái với mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra dân số. Tuy nhiên, do làm tốt công tác nắm tình hình, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số Bộ Công an đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an địa phương có biện pháp xử lý kịp thời. Do đó, không xảy ra vụ việc mất an ninh, trật tự liên quan đến cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, cuộc Tổng điều tra vào 0 giờ ngày 01/4/2019 đã diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn và thành công tốt đẹp. Kết quả của Tổng điều tra là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học, tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng mục tiêu để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống thống kê quốc gia, phục vụ nhu cầu thông tin của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, cả ở Trung ương và địa phương trong đánh giá tình hình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung, đặc biệt là vấn đề dân số và nhà ở.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này cũng có ý nghĩa phục vụ dữ liệu cho các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xem xét, cơ cấu và hoạch định đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống pháp luật, chính sách về dân số và nhà ở đến năm 2030 - thời điểm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045 - 100 năm thành lập nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng chia sẻ và đánh giá cao sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và vai trò quan trọng của Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông trong bảo đảm an toàn, an ninh, trợ giúp về kỹ thuật...

 

Toàn lực lượng Công an đã huy động trên 4.000 điều tra viên, trên 170 giám sát viên và tổ chức điều tra trên 3.000 địa bàn...

 

Thành Chung
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website