Hội thảo tham gia ý kiến các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

22/11/2019
Sáng 22/11/2019, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc các Học viện, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổ Biên tập xây dựng các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75…

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội thảo. 


Tại Hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều tham luận, đóng góp ý kiến vào bố cục, nội dung dự thảo 03 văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75, gồm: Báo cáo tổng kết công tác năm 2019; Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2020; Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác công an năm 2020…

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong việc khẳng định rõ hơn những kết quả mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong năm 2019; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Trên cơ sở đó dự báo tình hình, đề xuất, kiến nghị những chủ trương, giải pháp công tác cụ thể, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn tình hình, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra cho năm 2020. 

Toàn cảnh Hội thảo. 


Nhấn mạnh các ý kiến tham gia đóng góp vào các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 là hết sức quan trọng và cần thiết, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, Văn phòng, Tổ Biên tập nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội thảo để chỉnh lý, hoàn thiện các văn bản với tinh thần khẩn trương, hiệu quả. Trong đó, tập trung phản ánh, khái quát được tất cả các mặt công tác của lực lượng Công an trong năm 2019, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; công tác xây dựng lực lượng; mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể cho chương trình công tác năm 2020… Qua đó, sớm hoàn thiện các văn bản phục vụ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 sắp tới.

 

Mỹ Duyên
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website