Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021

20/01/2022
Lượt xem: 1500
Tiếp tục quán triệt phương châm “giám sát phải mở rộng", “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm" để tham mưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân (CAND). Đây là phát biểu chỉ đạo của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW vào sáng nay, 20/01/2022 tại Hà Nội.

Năm 2021, Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, tập trung tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an giao… Đã tập trung tham mưu Đảng ủy CATW: báo cáo Ban Bí thư duyệt, ký, ban hành Quyết định số 17-QĐ/TW ngày 22/6/2021 về Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với tỉnh ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; đồng thời tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 17 của Ban Bí thư kết hợp phổ biến, quán triệt Quy định số 22 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và tổng kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2015-2020 giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW với Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy… 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Văn phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW.


Trong năm 2021, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề được nâng lên rõ rệt; nội dung kiểm tra, giám sát đã bám sát phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, trong đó đã tham mưu Đảng uỷ Ban Thường vụ Đảng uỷ CATW đã triển khai thực hiện 21 kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề, 02 kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm… Công tác chính trị tư tưởng đã được quan tâm đẩy mạnh, chất lượng các mặt công tác và tính chủ động của cán bộ, chiến sỹ đã có sự chuyển biến rõ nét; tinh thần, trách nhiệm và ý thức thái độ đối với chức trách, nhiệm vụ được giao từng bước được nâng lên, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt trong đơn vị. 

Với những kết quả đạt được, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW và 01 đơn vị cấp Phòng vinh dự được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; nhiều tập thể, cá nhân được lãnh đạo Bộ Công an tặng Bằng khen… 

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW trao Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" tặng các cá nhân xuất sắc.


Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW đạt được trong năm 2021.

Thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ để nghị Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW cần khẩn trương tổ chức nghiên cứu thật kỹ, quán triệt nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy CATW, Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác công an năm 2022, Kết luận của đồng chí Bộ trưởng, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch chi tiết để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.


Tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị thật sự trong sạch, vững mạnh, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó trọng tâm là việc tự soi, tự sửa, tự kiểm tra, tự khắc phục, tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, đoàn kết, trách nhiệm; phát huy tính tiên phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương và thực hiện nghiêm túc những điều đảng viên, cán bộ, chiến sỹ không được làm… Công tác chính trị tư tưởng phải được chú trọng, nắm chắc những diễn biến có tác động ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, từ đó chủ động có phương pháp, giải pháp linh hoạt, kịp thời, từ sớm, từ xa, từ khi mới manh nha. 

Tiếp tục quán triệt phương châm “giám sát phải mở rộng", “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm" để tham mưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong CAND; phổ biến, quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn, kết luận của Trung ương Đảng, Đảng ủy CATW về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đến các tổ chức đảng, đảng viên. Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động để xuất, giải quyết kịp thời các đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; đồng thời kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, tôn tại, hạn chế, không để khuyết điểm trở thành vi phạm kéo dài và lan rộng, thậm chí thành tội phạm.

Toàn cảnh Hội nghị.


Quan tâm, chăm lo xây dựng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW và Cơ quan Ủy ban kiểm tra các cấp trong CAND trong sạch, vững mạnh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Kiểm tra đảng các cấp trong CAND “vừa hồng, vừa chuyên", có bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí đấu tranh, có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để thực hiện tốt chức năng giúp Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo nguyên tắc, chặt chẽ, hiệu quả…
 

 

Vân Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website