Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tổng cục V

09/02/2013
Chiều 8/2/2013 (tức 28 Tết), tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ (CBCS) Tổng cục V - Bộ Công an. Cùng đi với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an  

Năm 2012, CBCS Tổng cục V đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; tổ chức triển khai có hiệu quả các mặt công tác, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các Bộ, ngành nhiều nội dung mang tầm chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, củng cố an ninh, góp phần góp phần đắc lực vào quá trình hội nhập quốc tế, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước; bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; vai trò lãnh đạo của Đảng, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu bút vào sổ vàng truyền thống Tổng cục V.
 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương những thành tích CBCS Tổng cục V đã đạt được trong thời gian qua và khẳng định trong thành tích vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân có sự đóng góp quan trọng, xứng đáng của Tổng cục V. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh trong thời gian tới, lãnh đạo, CBCS Tổng cục V cần tiếp tục không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu, phát huy những kết quả thành tích đã đạt được, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tổ chức tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá tình hình; tham mưu cho Đảng, Nhà nước; nhạy bén, sáng tạo trong công tác chiến đấu; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch. Chú trọng làm tốt công tác xây dựng lực lượng, tăng cường rèn luyện bản lĩnh cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân và dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó cần không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, đặc biệt là chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ, tích cực góp phần tăng cường vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế; cùng toàn Đảng, toàn quân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và thay mặt toàn thể CBCS Tổng cục V nói riêng, Thứ trưởng Trần Việt Tân và đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục V Đặng Xuân Loan bày tỏ niềm phấn khởi, vinh dự, tự hào được đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm, chúc tết. Đây là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và của đồng chí Chủ tịch nước đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND), CBCS Tổng cục. Thứ trưởng Trần Việt Tân khẳng định lực lượng CAND, lực lượng ANND cùng lãnh đạo, CBCS Tổng cục V sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc…/.
 

QT-VH
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website