Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật CAND: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013

19/07/2013
Sáng 18/7/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hậu cần - Kỹ thuật (HCKT) Công an nhân dân (CAND) 6 tháng đầu năm 2013. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT chủ trì Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2013, công tác hậu cần – kỹ thuật được tập trung chỉ đạo ưu tiên phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm, địa bàn trọng điểm và cấp huyện. Công tác quản lý nhà nước về hậu cần, kỹ thuật được tăng cường, trong đó đã tham mưu cho Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21/2/2013  quy định tiêu chuẩn vật chất, hậu cần đối với sỹ quan, hạ sỹ quan phục vụ trong lực lượng CAND, góp phần tạo thông thoáng trong quản lý, nhất là phân công, phân cấp và tiêu chuẩn định mức.

Đã chú trọng, ưu tiên đầu tư các loại kinh phí, trang bị cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu, lực lượng cơ sở; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến công tác quản lý để nghiên cứu, sản xuất các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ thiết thực cho công tác, chiến đấu. Công tác thông tin liên lạc, tin học, cơ yếu và trung tâm thông tin chỉ huy đảm bảo thông suốt, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất. Đảm bảo tốt công tác y tế và thực hiện xã hội hoá y tế; tập trung giải quyết các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ tồn đọng.

 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các đồng chí có nhiều cống hiến trong công tác hậu cần, kỹ thuật.


Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã biểu dương những thành tích của lực lượng làm công tác HCKT CAND trong 6 tháng đầu năm 2013 và khẳng định, trong mỗi chiến công, thành tích của lực lượng CAND có phần đóng góp quan trọng, xứng đáng của lực lượng HCKT.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2013, lực lượng HCKT cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chủ động trong thực hiện xây dựng và phân bổ các kế hoạch kinh phí; tập trung hoàn thành Thông tư liên tịch giữa Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 18/2013/NĐ-CP để sớm triển khai áp dụng trong năm 2014.

Chú ý kiểm soát chặt chẽ thủ tục các dự án đưa vào kế hoạch, kiên quyết để ra ngoài các dự án đã quá thời hiệu để đảm bảo kỷ cương đầu tư. Tăng cường công tác nghiên cứu sản phẩm mới, chú trọng công tác đăng ký tiêu chuẩn chất lượng để khẳng định được trình độ nghiên cứu cũng như xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Tập trung hoàn thành xây dựng Nhà máy E111 để đi vào hoạt động, có sản phẩm trong năm. Đẩy nhanh thực hiện các thủ tục đầu tư dự án nhà ở để sớm có sản phẩm giải quyết chính sách nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ. Chủ động trong công tác phòng chống lụt bão, diễn tập cứu hộ cứu nạn.

Về công tác xây dựng lực lượng, cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; điều chỉnh lại biên chế trong nội bộ cho phù hợp; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, phòng chống tham nhũng, bảo vệ nội bộ…

* Chiều 18/7, Trung tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật CAND đã chủ trì Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; 03 Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tổng cục và công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2013 của Đảng bộ Tổng cục.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã nêu 8 vấn đề trọng tâm cần tập trung thực hiện trong Đảng bộ Tổng cục nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013. Trong đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, các cấp ủy đảng phải phổ biến, quán triệt nội dung Hội nghị sơ kết đến toàn thể cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về việc khắc phục những thiếu sót tồn tại sau kiểm điểm, đánh giá những mặt làm được, chưa được để kịp thời đề ra những giải pháp khắc phục ngay.

Tiếp tục xây dựng cơ chế mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân của đảng viên trong quá trình tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, không nể nang né tránh những vấn đề nảy sinh trong nội bộ Đảng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tổng cục đã ban hành, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện 03/07 Nghị quyết trọng tâm của Đảng ủy Tổng cục sau sơ kết, đó là: (1) Tiếp tục xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, sức chiến đấu của lực lượng hậu cần, kỹ thuật, ngăn ngừa sai phạm, suy thoái đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; (2) Tăng cường công tác tư tưởng, giáo dục chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên, động viên kịp thời về lợi ích vật chất và tinh thần; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sỹ thực hiện Nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy CATW, của Đảng ủy Tổng cục bằng nhiều hình thức phù hợp với tính chất công việc được giao; (3) Điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, đảng viên phải phù hợp với thực tế công tác, năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ chiến sỹ; phải đảm bảo tính khách quan và cân nhắc đối với từng đối tượng cụ thể, tránh làm ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ, nhiệm vụ công tác chuyên môn và việc lãnh đạo, điều hành của đơn vị…
 

Ngọc Thanh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website