Cụm thi đua số 6 - Bộ Công an Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019

21/11/2019
Chiều 21/11/2019, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 6 - Bộ Công an gồm 06 đơn vị (Văn phòng Bộ Công an; Cục Đối ngoại; Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an; Cục Xây dựng phòng trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Cục Hồ sơ nghiệp vụ) tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019.

Quán triệt thực hiện chủ đề công tác “Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở” với phương châm hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2019 “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 6 đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện với khẩu hiệu hành động thiết thực nhằm cụ thể hóa khẩu hiệu hành động của Bộ Công an; nội dung thi đua ngắn gọn, sát với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của đơn vị; biện pháp triển khai phù hợp, có nhiều đổi mới sáng tạo. 100% đơn vị trong Cụm thi đua đạt được các chỉ tiêu đăng ký thi đua năm 2019.

Cụm thi đua số 6 - Bộ Công an Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019.


Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã bám sát với nhiệm vụ chính trị, gắn với việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, do đó nội dung phong trào thi đua đã có tác dụng đẩy mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sỹ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 6 đã tập trung phát huy nội lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng các lực lượng trong toàn ngành Công an bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua, tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng… góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Cụm thi đua số 6.

Đại diện lãnh đạo Cụm thi đua số 6.


Với những thành tích đạt được, Cụm thi đua số 6 đã có 159 lượt tập thể, 442 lượt cá nhân được khen thưởng, trong đó có 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 192 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và các bộ, ban, ngành Trung ương…

Tại Hội nghị, Cụm thi đua số 6 đã thống nhất đề xuất Văn phòng Bộ Công an được tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019./. 

 

Thu Quế
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website