Cục An ninh chính trị nội bộ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

30/06/2020
Chiều 30/6/2020, tại Hà Nội, Cục An ninh chính trị nội bộ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, bám sát Nghị quyết, Chỉ thị về công tác trọng tâm của Bộ Công an, Cục An ninh chính trị nội bộ đã tập trung triển khai thực hiện những giải pháp trọng tâm, tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu chính sách, chiến lược của đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ trên lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ; nhất là tham mưu Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an những giải pháp ứng phó vấn đề an ninh phi truyền thống mới nổi của đại dịch COVID-19. 

 
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ có thành tích xuất sắc.

 

Tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời kiên quyết tấn công, đấu tranh, trấn áp với tội phạm. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo, trong đó đã hoàn thành tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định điều lệ Đảng, đúng nội dung, yêu cầu của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Cục An ninh chính trị nội bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020.

Đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 mà Cục An ninh chính trị nội bộ đã đề ra, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đảng ủy Cục An ninh chính trị nội bộ cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức thành công Đại hội đảng bộ của Cục nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ trong nhiệm kỳ tới. Tiếp tục siết chặt việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, chấp hành quy chế, quy trình công tác. Quan tâm, tự đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ, pháp luật, có đam mê, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong thời kỳ hiện nay. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.

 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Cục An ninh chính trị nội bộ tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nắm tình hình, chủ động hướng dẫn, kịp thời báo cáo, đề xuất, xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến Đại hội đại biểu các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó theo dõi sát, có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả hoạt động của các hệ loại đối tượng lợi dụng góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng để tuyên truyền, xuyên tạc. Phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ, đi trước đón đầu, nhạy bén phát hiện, dự báo sát những vấn đề các thế lực thù địch hoạt động lợi dụng tuyên truyền để có các kế hoạch, chủ động cung cấp, định hướng thông tin, tham gia đấu tranh phản bác với mức độ, liều lượng phù hợp, chặt chẽ thống nhất, bảo đảm yêu cầu cao nhất về chính trị, đối thoại và hiệu quả công tác đấu tranh…

 

Ngọc Nguyễn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website