Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác y tế và bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân

05/08/2020
Chiều 05/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Y tế Bộ Công an tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao lẵng hoa của Đảng ủy Công an Trung ương chúc mừng Đại hội Cục Y tế lần thứ XV.


Trong 05 năm qua, Đảng bộ Cục Y tế đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về y tế và môi trường trong Công an nhân dân, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an cụ thể hóa những quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác y tế, môi trường và những hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường vào lực lượng Công an nhân dân; đặc biệt đã tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành Đề án tổng thể phát triển mạng lưới Y tế Công an nhân dân đến năm 2030. Triển khai có hiệu quả công tác quản lý, chăm sóc nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sỹ cũng như công tác đảm bảo hậu cần, cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị, hóa chất, phương tiện phục vụ các mặt công tác công an và phòng, chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Nổi bật, Cục Y tế đã chủ động trong công tác giám sát dịch bệnh, theo dõi sát sao các diễn biến, tình hình dịch bệnh trong nước, khu vực và trên thế giới, từ đó tham mưu với lãnh đạo Bộ xây dựng, sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh trong mọi tình huống. 05 năm qua, các dịch bệnh trong Công an nhân dân luôn được kiểm soát chặt chẽ, xử lý triệt để, có hiệu quả như dịch sốt xuất huyết, dịch EBOLA, dịch MERS-CoV năm 2015; dịch quai bị, dịch ZIKA năm 2016; dịch tả lợn Châu Phi năm 2019. Đặc biệt, trong năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Cục Y tế đã chủ động, kịp thời tham mưu giúp lãnh đạo Bộ ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch hiệu quả đến các đơn vị trong toàn lực lượng.

 
Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Y tế nhiệm kỳ 2020 – 2025


Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập thể Đảng ủy Cục Y tế quan tâm, tăng cường chỉ đạo thường xuyên. Nhiều chủ trương, giải pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được triển khai đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Cục Y tế. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Y tế nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Cục Y tế dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Y tế nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích mà Đảng bộ Cục Y tế đã đạt được trong thời gian qua.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, Cục Y tế cần chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước về y tế và bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân, đáp ứng cao nhất yêu cầu chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế đất nước. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Đại hội. 


Trong đó, khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án tổng thể phát triển mạng lưới Y tế Công an nhân dân đến năm 2030. Tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác với các cơ sở y tế trong và ngoài nước để đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế và phối hợp trong công tác khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân. Đẩy mạnh việc phát triển nguồn nhân lực Y tế Công an nhân dân đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, trong đó tập trung đào tạo chuyên gia y tế trong từng lĩnh vực khám chữa bệnh; đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu, Cục Y tế cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Làm tốt công tác quản lý, đánh giá chất lượng, khen thưởng, kỷ luật; tạo môi trường làm việc thoải mái để cán bộ yên tâm công tác, nâng cao hiệu quả công việc. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao sức chiến đấu và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng… 

Các đại biểu tham dự Đại hội. 

 

Nguyễn Nam
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website