Ký kết Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và Campuchia

27/12/2013
 Nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Ngài Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ ngày 26 đến 28/12/2013), được sự ủy quyền của hai nhà nước, ngày 26/12/2013 tại Hà Nội, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng, GS, TS. Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và thay mặt Vương quốc Campuchia, ngài Ang Vong Vattana, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký chính thức Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia.

 Việc ký Hiệp định về dẫn độ với Vương quốc Campuchia đánh dấu bước phát triển quan trọng, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước nói chung và hợp tác về tư pháp nói riêng. Sau khi được ký kết, Hiệp định sẽ là một công cụ pháp lý hữu hiệu để hai quốc gia đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến hai nước.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen chứng kiến Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Campuchia Ang Vong Vattana ký Hiệp định về dẫn độ giữa Vương quốc Campuchia và CHXHCN Việt Nam.

 


 
Hiệp định được ký trên cơ sở nội dung đã được hai Bên thống nhất (tại vòng đàm phán thứ nhất diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13 đến 14/5/2013 và vòng đàm phán thứ hai diễn ra tại Phnôm Pênh từ ngày 27 đến 29/11/2013), bảo đảm các nguyên tắc được quy định trong Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Luật tương trợ tư pháp năm 2007 và các văn bản pháp luật khác có liên quan; phù hợp với thông lệ quốc tế và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Buổi Lễ ký Hiệp định diễn ra trong không khí trang trọng, hữu nghị, thiện chí, thân thiện, thể hiện tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng hiểu biết lẫn nhau.
 
Trong thời gian tới, theo quy định của Hiệp định và pháp luật Việt Nam, để Hiệp định chính thức có hiệu lực, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chức năng xúc tiến các thủ tục cần thiết để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê chuẩn Hiệp định và trao đổi văn kiện phê chuẩn với phía Campuchia vào thời điểm thích hợp, cũng như phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả Hiệp định này./.
 
N.N.Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website