Phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong giữ gìn an ninh, trật tự thôn, bản tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

23/01/2019
Việc phát huy vai trò của những già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư ở huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua đã góp phần đem lại ánh sáng văn hóa, văn minh, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở...

Nhờ phát huy tốt vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác đảm bảo ANTT, thời gian qua, nhiều vụ việc phức tạp xảy ra ở địa bàn huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã được kịp thời giải quyết, ngăn chặn, góp phần giữ gìn bình yên thôn, bản, đẩy mạnh tinh thần đoàn kết gắn bó trong cộng đồng… 

Đại úy Đinh Xuân Dung, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Sơn Tây cho biết, hơn 50 tuổi Đảng, già làng Đinh Văn Viết (ở xã Sơn Tinh) luôn là người đi đầu trong việc giúp đỡ bà con từ bỏ các hủ tục lạc hậu, gìn giữ văn hóa truyền thống của đồng bào Ca Dong. Để làm được điều đó, ngoài vai trò uy tín của mình, già làng Viết luôn gần gũi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con, cùng nhau tìm cách giải quyết thấu đáo mọi việc, nhất là những vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT ở cơ sở. 

Già làng Đinh Văn Viết chia sẻ, xuất thân từ chiến sĩ cách mạng nên già luôn sợ nhất là bà con không đoàn kết, từ bỏ truyền thống của dân tộc như chết không thăm hỏi, không hương khói, đau không uống thuốc... Vì vậy, già luôn cố gắng sát cánh với bà con mọi lúc, mọi nơi. Muốn bảo đảm được ANTT trên địa bàn thì già phải giải quyết ngay từ những việc nhỏ nhất... 

Tương tự già Đinh Văn Viết, già Đinh Văn Trân (64 tuổi, ở xã Sơn Dung) cũng là người tích cực giúp bà con giải quyết nhiều vụ tranh chấp đất đai và mâu thuẫn ở địa phương, không để dẫn đến khiếu kiện vượt cấp, gây mất ANTT địa bàn. 

Công an huyện Sơn Tây trao đổi thông tin về ANTT với già làng Đinh Văn Viết.

 

Cách đây không lâu, tại xã Sơn Dung xảy ra sự việc dân làng tẩy chay, đoạn tuyệt các mối quan hệ với gia đình anh Đinh Văn Tình, vì cho rằng vợ chồng anh bỏ phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào Ca Dong để đi theo đạo trái phép. Do đó, già làng Đinh Văn Trân đã thường xuyên đến gặp, gần gũi, giải thích cho vợ chồng anh Tình hiểu việc theo đạo trái phép là không chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phải giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào nơi mình đang sinh sống, bởi đây là truyền thống lâu đời của đồng bào Ca Dong, không ai được từ bỏ... Nhờ sự phân tích của già Trân, vợ chồng anh Tình đã quay lại với phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của mình, bà con trong làng ai cũng thông cảm và bỏ qua những sai trái của vợ chồng anh Tình. 

Già làng Trân tâm sự, khi về hưu, già đã hứa trước Đảng, trước Chi bộ là cống hiến hết mình khi Đảng, Nhà nước cần. Với những kiến thức đã có, già càng phải gần gũi, giúp đỡ bà con, vì bà con ít học, không biết chữ. Còn sức khỏe là già còn làm. Già mong bà con luôn đoàn kết, cùng nhau giữ gìn ANTT thôn, bản, phát triển kinh tế gia đình.

Theo Đại úy Đinh Xuân Dung, trong năm 2018, Công an huyện Sơn Tây đã tranh thủ 19 già làng, người có uy tín trên địa bàn, tích cực phát huy vai trò giữ gìn ANTT, gương mẫu, tiên phong trong các phong trào, vận động người thân và nhân dân trong khu dân cư thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Việc phát huy vai trò của những già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư ở huyện Sơn Tây thời gian qua đã góp phần đem lại ánh sáng văn hóa, văn minh, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, giữ gìn ANTT tại cơ sở, kết hợp hài hòa giữa tính tự quản bằng luật tục với tính phổ biến bằng pháp luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Khánh Sơn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website