Đại tướng Trần Đại Quang dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

13/10/2015
Sáng 13/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội.
 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
 

Đại tướng Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Công an tỉnh Đăk Lăk.Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh mà Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk trong nhiệm kỳ tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; theo đó, cần tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn; tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và lực lượng dân quân tự vệ.

Chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, bảo vệ tốt an ninh, trật tự trên địa bàn.

 

 
Các đại biểu dự Đại hội.Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xác định đây là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”, nhất là đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ đối với các cấp chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn xã hội trong thời kỳ đổi mới.

Đại tướng Trần Đại Quang bày tỏ mong muốn, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

 

Văn Thành
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website