Xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an đẹp trong lòng nhân dân

30/05/2017
Nhằm đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kết quả bước đầu thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tại Công an các tỉnh, địa phương, ngày 29/5/2017, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Hà Giang.
 

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.
 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc.


Sau thời gian tổ chức thực hiện, đến nay 30/30 tổ chức cơ sở Đảng Công an tỉnh Hà Giang đã hoàn thành việc tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa thành chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng. 100% cán bộ, đảng viên ký cam kết thực hiện. Về nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Công an tỉnh Hà Giang đã xác định công tác Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh là khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến trong cán bộ, chiến sỹ. Cùng với đó, đã ban hành bộ tiêu chí xét thi đua, duy trì việc kiểm tra, giám sát ghi sổ nhật ký công tác và đổi mới diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân”… Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, gắn trách nhiệm của Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỉ cương, kỉ luật, điều lệnh Công an nhân dân được tăng cường, từng bước khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm trong cán bộ, chiến sỹ. Đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh Hà Giang đã thành lập Ban Chỉ đạo, chọn 3 đơn vị triển khai làm điểm. Kết quả thực hiện Cuộc vận động được xác định là một trong những tiêu chí đánh giá, nhận xét và phân loại cán bộ…
 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu trông cây lưu niệm tại trụ sở Công an tỉnh Hà Giang.


Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao việc Công an tỉnh Hà Giang đã nhận thức đúng đắn và chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Cuộc vận động của Bộ Công an gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân nói chung, 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang nói riêng. Bên cạnh đó, thời gian qua Công an tỉnh Hà Giang đã có nhiều cách làm tốt, xây dựng các chương trình hành động, xuất hiện nhiều mô hình tiên tiến.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Công an tỉnh Hà Giang cần tiếp tục tăng cường chế độ kiểm tra giám sát, nêu gương người đứng đầu trong việc quản lý công tác, quản lý cán bộ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang phải tự nêu cao bản lĩnh, nghiệp vụ công tác và trình độ chuyên môn. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng những mô hình tốt, điển hình tiên tiến Công an tỉnh đẹp trong lòng nhân dân.


 

Thảo Vy
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website