Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La

05/09/2019
Ngày 05/9/2019, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La để kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-QN/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với các Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong tất cả các khâu từ tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đến tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát. 

Các giải pháp, các mặt công tác cán bộ đều được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận và ủng hộ cao; nhiều năm liên tục Công an tỉnh Sơn La được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và Chính phủ. 

Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Đến nay, Công an tỉnh Sơn La đã triển khai sát nhập, hợp nhất, giải thể một số đơn vị cấp phòng, cấp đội theo chỉ đạo của Bộ Công an, giảm số đầu mối đơn vị cấp phòng từ 30 xuống 26. Việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đảm bảo tiến độ, đúng lộ trình theo quy định của Bộ Công an. Công an tỉnh Sơn La đã điều động 97 cán bộ Công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh tại Công an xã. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La đạt được; đề nghị thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung mà 02 Nghị quyết đã đề ra theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và tỉnh Sơn La.

 

Trung Hiếu
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website