Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025

13/08/2020
Từ ngày 10 - 12/8/2020, tại Hải Dương, Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về an ninh, trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Đại hội.


Các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt mức so với chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Theo đó, Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra khám phá hơn 3.200 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, đạt 82,9%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%... Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật, tích cực mà Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ trước. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu, sau khi tổ chức thành công Đại hội, bầu ra Ban Chấp hành khóa mới, Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng khóa mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Sau khi tổng hợp các ý kiến tham gia Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 – 2025...

 

 

Văn Tú
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website