Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc với Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an tỉnh Ninh Thuận

11/09/2020
Sáng 11/9/2020, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Khánh Hòa để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện một số mặt công tác.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Văn Ngàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và Đoàn công tác của Bộ Công an về kết quả thực hiện 04 chuyên đề: công tác tham mưu; công tác khoa học, nghiên cứu chiến lược; công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và công tác hồ sơ nghiệp vụ từ đầu năm 2020 đến nay. 

Theo đó, công tác tham mưu, thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, trực ban, trực chiến trong Công an Khánh Hòa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, chú trọng; công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, có chất lượng, toàn tỉnh hiện có 281 mô hình tự quản về an ninh, trật tự (ANTT) ở hầu hết các khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp. Công tác hồ sơ nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm… 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc. 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác hồ sơ nghiệp vụ của Công an tỉnh Khánh Hòa thời gian qua. 

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hiệu quả các mặt công tác đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Chú trọng hơn nữa đến chất lượng công tác tham mưu, công tác đảm bảo thông tin liên lạc, công tác xây dựng Chính phủ điện tử; tăng cường việc nghiên cứu khoa học chiến lược trong Công an nhân dân, gắn nghiên cứu với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. 
 
Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, công tác xây phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và lực lượng Công an là lực lượng nòng cốt. Công an tỉnh Khánh Hòa phải tăng cường tham mưu cho cấp ủy Đảng các cấp có các Nghị quyết chuyên đề, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn ANTT. Chú ý nội dung tuyên truyền phải luôn được đổi mới về hình thức và phương pháp; định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết các mô hình, các chuyên đề từ đó nhân rộng những cách làm hay, những mô hình hiệu quả; gắn chặt phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào, cuộc vận động khác; chú trọng công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để làm động lực cho phong trào.  

 

Toàn cảnh buổi làm việc. 

 

Về công tác hồ sơ nghiệp vụ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý, bên cạnh việc tăng cường công tác quản lý, thống kê hồ sơ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chạy theo chỉ tiêu hoặc làm để đối phó ảnh hưởng đến chất lượng công tác. Quan tâm kiện toàn về nhân sự, đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện để phục vụ cho công tác hồ sơ; áp dụng hiệu quả hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hệ thống truyền tải.

Về thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là chủ trương lớn của Bộ Chính trị, của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, vì thế, quá trình thực hiện, Công an tỉnh Khánh Hòa cần chú trọng đến chất lượng lực lượng Công an chính quy được bố trí xuống địa bàn; đồng thời xây dựng và phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa Công an chính quy với Công an xã bán chuyên trách…

*Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Ninh Thuận. 

Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về kết quả công tác công an từ đầu năm 2020 đến nay, Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận nêu rõ, bám sát nhiệm vụ đã đề ra, lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa phương; tổ chức tốt công tác tổng hợp thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 10 của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị số 09 của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Công an nhân dân trong tình hình mới; ứng dụng sáng tạo khoa học công nghệ vào khai thác, cập nhật dữ liệu trong công tác, chiến đấu. Đẩy mạnh, duy trì và phát triển nhiều mô hình ANTT, nổi bật như mô hình “Trường học an toàn về ANTT - trật tự, an toàn giao thông - phòng cháy, chữa cháy”, “Tộc họ tự quản về ANTT”, “Xứ đạo bình yên”, “Camera an ninh”…, qua đó phát huy được vai trò của các ban, ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Hoàn thành Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã cho 47/47 xã với 220 cán bộ, chiến sỹ.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ nghiệp vụ được xác định là công tác quan trọng, được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc từ khâu lưu giữ, quản lý, bảo quản hồ sơ đến tiếp nhận, xử lý, bổ sung thông tin, tài liệu; thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hồ sơ nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh Ninh Thuận.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao những thành tích trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội mà Công an tỉnh Ninh Thuận đã đạt được thời gian qua.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục thống nhất cao nhận thức trong công tác tham mưu; tiếp tục tuyên truyền, thực hiện quyết liệt chủ trương đưa Công an chính quy về cơ sở, đủ về số lượng nhưng phải đảm bảo chất lượng; chú trọng công tác tập huấn cho lực lượng Công an xã về các kiến thức cần thiết để thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn. Nhân rộng các đề tài nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào thực tiễn công tác, nhất là các đề tài xuất phát từ vấn đề ở cơ sở. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, lồng ghép phong trào Vì ANTQ với các phong trào thi đua yêu nước khác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng. Ứng dụng công nghệ thông tin và hồ sơ điện tử trên tất cả lĩnh vực công tác công an; làm tốt công tác bảo quản, chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra…
 
 
Văn Nhất - Hồng Hà
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website