Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an đã hết hiệu lực pháp luật

06/09/2011
Ngày 25/8/2011, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 3520/QĐ-BCA về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an ban hành đã hết hiệu lực pháp luật, nội dung cụ thể như sau:

Xem nội dung ở file đính kèm.

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website