Số liệu về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tháng 3/2020

24/03/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tháng 3/2020 (từ ngày 15/02/2020 đến ngày 14/3/2020) như sau:

1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 3.646 vụ; khám phá 3.031 vụ; bắt giữ, xử lý 7.024 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 83,13%; triệt phá 152 băng, nhóm. So với tháng 02/2020, tăng 139 vụ (+3,96%), tăng 63 số vụ khám phá (+2,12%), giảm 194 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-2,69%). Tỷ lệ khám phá giảm; tăng 01 số băng, nhóm bị triệt phá.

 Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 3/2020.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 3/2020.

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:
Toàn quốc xảy ra 379 vụ, so với tháng 02/2020 giảm 259 vụ (-40,60%).

3. Số vụ phạm tội về môi trường:
Toàn quốc xảy ra 145 vụ, so với tháng 02/2020 tăng 32 vụ (+28,32%).
 
4. Số vụ phạm tội về ma túy:
Toàn quốc xảy ra 1.952 vụ, so với tháng 02/2020 tăng 495 vụ (+33,97%).
 
5. Công tác truy nã:
Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 433 đối tượng truy nã, 98 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 02/2020,số đối tượng truy nã bị bắt, vận động đầu thú, thanh loại giảm 104  (-19,37%), giảm 38 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (-27,94%).

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website