Phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân

14/01/2022
Lượt xem: 2013
Sáng 14/01/2022, tại Hà Nội, Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022 của Cục Đào tạo.

Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ; các học viện, trường Công an nhân dân (CAND)…

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2021, Cục Đào tạo đã tham mưu Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ nghiên cứu, ban hành nhiều chủ trương, quyết sách lớn về công tác giáo dục, đào tạo trong CAND như: Đề xuất phê duyệt, triển khai Đề án đối mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND giai đoạn 2022 - 2025; Hướng dẫn triển khai việc mở rộng thí điểm tuyển sinh đối với công dân tốt nghiệp ngành ngoài để đào tạo văn bằng 2 tại một số học viện, trường CAND; Nghiên cứu xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong CAND giai đoạn 2021-2030 đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại". 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.


Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết một số chuyên đề quan trọng như: Tổng kết thực hiện Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020"; Tổng kết đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ trong CAND... Tham mưu, hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyển sinh CAND năm 2021, trong đó đã kịp thời điều chỉnh một số nội dung quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình thủ tục liên quan đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. 

Tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đổi với các học viện, trường CAND thích ứng với đại dịch Covid-19. Chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của các bộ, ngành nghiên cứu, tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện một số quy định của Nhà nước về công tác giáo dục, đào tạo đảm bảo phù hợp với đặc thù của lực lượng CAND. Làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu; quan tâm chăm lo xây dựng đơn vị đoàn kết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng Cục Đào tạo.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Phòng Tổng hợp, Cục Đào tạo.


Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích mà Cục Đào tạo đã đạt được trong năm 2021. 

Đồng tình với mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Cục Đào tạo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Cục Đào tạo tiếp tục quán triệt nghiêm túc, khoa học, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 và Chương trình công tác năm 2022 của Cục Đào tạo. Thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, trọng tâm, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Cục Đào tạo thật sự trong sạch, vững mạnh. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.


Phát huy tốt hơn nữa vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo trong CAND. Chú trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra về quản lý, giáo dục, đào tạo đối với Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND nhất là tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả các đề án, quy định về tuyển sinh trong CAND. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của toàn lực lượng trong năm 2022 và những năm tiếp theo đảm bảo khoa học, sát với tình hình thực tiễn. Tiếp tục tập trung rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, đào tạo trong CAND, tạo hành lang pháp lý vững chắc góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý giáo dục, đào tạo trong thời gian tới.

Quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Coi trọng giáo dục lý tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ giáo viên. Tham mưu ban hành Khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ, giáo viên các trường CAND. Chú trọng thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong nội bộ đơn vị. Đề cao hơn nữa trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý cán bộ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ về khả năng tổng hợp, kỹ năng tham mưu, nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị.

 

 

Hữu Nam
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website