Bộ Công an công bố số liệu thống kê năm 2020

28/01/2021
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020) như sau:

I. Công tác quản lý xuất, nhập cảnh

Toàn quốc có 4.218.426 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 2.643.208 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với năm 2019, giảm 15.244.666 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (-78,33%); giảm 8.622.829 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (-76,54%).

II. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 47.062 vụ; khám phá 39.250 vụ; bắt giữ, xử lý 81.901 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 83,40%; triệt phá 1.944 băng, nhóm. So với năm 2019, giảm 2.704 vụ (-5,43%), giảm 1.524 số vụ khám phá (-3,74%), tăng 1.750 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+2,18%). Tỷ lệ khám phá tăng; giảm 301 số băng, nhóm bị triệt phá (-13,41%).

2. Số vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 22.042 vụ, so với năm 2019 tăng 3.708 vụ (+20,22%).

3. Số vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường:

Toàn quốc xảy ra 26.134 vụ, so với năm 2019 tăng 788 vụ (+3,11%).

4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 25.598 vụ, so với năm 2019 tăng 2.784 vụ (+12,20%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 5.735 đối tượng truy nã, 1.405 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với năm 2019, số đối tượng truy nã bị bắt, vận động đầu thú, thanh loại tăng 186 (+3,35%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú, thanh loại tăng 88 (+6,68%).

6. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong kỳ:

Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong kỳ đạt 90,20%, so với năm 2019, giảm 0,68%.

III. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 14.977 vụ, làm chết 6.857 người, bị thương 11.161 người. So với năm 2019, giảm 2.679 vụ (-15,17%); giảm 772 người chết (-10,12%); giảm 2.484 người bị thương (-18,20%).

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 3.681.468 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 3.287,20 tỷ đồng; tạm giữ 584.395 ô tô, mô tô, xe máy. So với năm 2019, giảm 615.244 vụ (-14,32%), số tiền phạt thu được tăng 506,21 tỷ đồng (+18,20%), giảm 59.855 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-9,29%).

3. Số ô tô, mô tô đăng ký mới:

Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020, có 380.164 số ô tô đăng ký mới; có 3.165.328 số mô tô, xe máy đăng ký mới. So với năm 2019, giảm 20.250 số ô tô đăng ký mới (-5,06%), giảm 407.457 số mô tô, xe máy đăng ký mới (-11,40%).

4. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 2.780 vụ cháy, làm chết 75 người, bị thương 141 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 614,31 tỷ đồng. So với năm 2019, giảm 938 vụ (-25,23%), giảm 17 người chết (-18,48%), tăng 19 người bị thương (+15,57%), tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 755,60 tỷ đồng.

- Toàn quốc xảy ra 33 vụ nổ, làm 14 người chết, bị thương 40 người. So với năm 2019, giảm 04 vụ, giảm 06 người chết, giảm 15 người bị thương.

IV. Cán bộ, chiến sỹ hy sinh, bị thương khi thi hành công vụ

Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020, có 14 cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh, có 195 cán bộ, chiến sỹ Công an bị thương khi thi hành công vụ. So với năm 2019, tăng 05 cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh (+55,56%), giảm 109 cán bộ, chiến sỹ Công an bị thương khi thi hành công vụ (-35,86%)./.

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website