Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 01/2021

28/01/2021
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 01 năm 2021 (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/01/2021) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.232 vụ, làm chết 604 người, bị thương 895 người. So với tháng 12/2020, giảm 291 vụ (-19,11%); giảm 48 người chết (-7,36%); giảm 257 người bị thương (-22,31%).

 Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 01/2021.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 339.397 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 322,99 tỷ đồng; tạm giữ 56.930 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 12/2020, tăng 76.078 vụ (+28,89%), số tiền phạt thu được tăng 73,44 tỷ đồng (+29,43%), tăng 14.859 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+35,32%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 243 vụ cháy, làm chết 02 người, bị thương 08 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 114,16 tỷ đồng. So với tháng 12/2020, tăng 36 vụ (+17,39%), giảm 02 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 58,35 tỷ đồng (104,54%).

- Toàn quốc xảy ra 04 vụ nổ, làm chết 03 người, bị thương 04 người. So với tháng 12/2020, tăng 01 vụ nổ, tăng 01 người chết.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website