Số liệu về tình hình vi phạm pháp luật tháng 01/2019

01/02/2019

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình vi phạm pháp luật tháng 01/2019 (từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/01/2019) như sau:

Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website