Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 4/2021

28/04/2021
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 4/2021 (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 14/4/2021) như sau:

1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 3.667 vụ; khám phá 3.009 vụ; bắt giữ, xử lý 6.415 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 82,06%; triệt phá 155 băng, nhóm. So với tháng 3/2021, tăng 460 vụ (+14,34%), tăng 327 số vụ khám phá (+12,19%), tăng 14 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+0,22%), giảm 11 số băng, nhóm bị triệt phá (-6,63%).

Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 4/2021.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 4/2021.

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 251 vụ, so với tháng 3/2021 tăng 44 vụ (+21,26%).

3. Số vụ phạm tội về môi trường:

Toàn quốc xảy ra 77 vụ, so với tháng 3/2021 tăng 20 vụ (+35,09%).

4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 2.221 vụ, so với tháng 3/2021 tăng 665 vụ (+42,74%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 455 đối tượng truy nã, 133 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 3/2021, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 32 đối tượng (+7,57%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 33 đối tượng (+33,00%).

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website