Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 3/2020

24/03/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 3 năm 2020 (từ ngày 15/02/2020 đến ngày 14/3/2020) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.099 vụ, làm chết 513 người, bị thương 788 người. So với tháng 02/2020, tăng 31 vụ (+2,90%); giảm 21 người chết (-3,93%); giảm 25 người bị thương (-3,08%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 3/2020.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:
Toàn quốc xảy ra 320.677 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 288,31 tỷ đồng; tạm giữ 50.616 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 02/2020, tăng cả 3 tiêu chí: tăng 96.763 vụ (+43,21%), số tiền phạt thu được tăng 60,75 tỷ đồng (+26,70%), tăng 7.133 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+16,40%).
 
3. Tình hình cháy, nổ:
- Toàn quốc xảy ra 277 vụ cháy, làm chết 08 người, bị thương 15 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 96,95 tỷ đồng. So với tháng 02/2020, giảm 08 vụ (-2,81%), giảm 06 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 66,50 tỷ đồng.
- Toàn quốc xảy ra 02 vụ nổ, làm 02 người chết, bị thương 01 người. So với tháng 02/2020, giảm 01 vụ, tăng 02 người chết, giảm 01 người bị thương.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website