DỮ LIỆU ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT

STT Họ tên đối tượng Ảnh đại diện Năm sinh Nơi ĐKTT Họ tên bố/mẹ Tội danh Số/ ngày QĐ
12341 Hà Thanh Hải ảnh đối tượng truy nã 1957 Hùng
Phố
Tội giết người,Tội trốn khỏi nơi giam, giữ Số 8 - Ngày 22/09/1979
12342 Síu Khoán Sáng ảnh đối tượng truy nã 1931 43/50 thôn Thái, Tùng nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ Số 08 - Ngày 05/07/1979
12343 Nguyễn Văn Năm ảnh đối tượng truy nã 1952 Hiền Hoà-Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Trung
Nguyễn Thị Lẹt
Giết người,Cướp tài sản Số 97 - Ngày 29/05/1979
12344 Nguyễn Văn Đen ảnh đối tượng truy nã 1950 Nguyễn Văn Nha
Nguyễn Thị Dực
Giết người,Cướp TSCCD Số 201 - Ngày 23/02/1979
12345 Trần Vĩnh Bình ảnh đối tượng truy nã 1949 Phú Đa, Hòa Tân Đông, Đông Hoà, Phú Yên Trần Kiết (C)
Trần Thị Bèn
Hoạt động nhằm lật độ chính quyền nhân dân Số 30 - Ngày 07/02/1979
12346 Nguyễn Văn Đồng ảnh đối tượng truy nã 1960 46/02 Thánh Tâm, Tân hoà, Biên Hoà, Đồng Nai Nguyễn Văn Chổ
Bạch Thị Phức
Giết người,Cướp tài sản Số 8 - Ngày 04/01/1979
12347 Ngô Văn Toàn ảnh đối tượng truy nã 1958 7E Hưng Long, Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai Ngô Văn Vườn
Đinh Thị Thu
Giết người,Cướp tài sản Số 03 - Ngày 29/12/1978
12348 Huỳnh Thái Bình ảnh đối tượng truy nã 1956
Tội cướp TSCCD ,Tội trốn khỏi nơi giam, giữ Số 7 - Ngày 25/10/1978
12349 Lê Văn Chấp ảnh đối tượng truy nã 1948 Trung Tín, Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định
Hoạt động nhằm lật độ chính quyền nhân dân Số 05 - Ngày 20/03/1977